sobhe-no.ir
1179
پنجشنبه، ۰۶ خرداد ۱۴۰۰
7
اهداف سیاسی در تحقیق و تفحص از شهرداری نمی‌تواند عملکرد ضعیف شورای شهر تهران را پنهان کند

با تهمت، اذهان مردم منحرف نمی‌شوند

مدیریت فعلی شورای شهر تهران مشابه روزهای آغازین فعالیت خود در شهریورماه سال‌96 یکبار دیگر به‌دنبال فرار رو به جلو و پاسخ ندادن درباره عملکرد خود است. از همین روست که بعد از نوروز سال جاری مسائلی درباره تحقیق و تفحص از دوره قبلی مدیریت شهر تهران مطرح شده است. این در حالی است که شورای فعلی شهر تهران در زمان تهیه گزارش مربوط به تحقیق و تفحص از مدیران دوره قبل توضیحات و اسناد مورد نیاز را درخواست نکرده است. چنین رفتاری در آستانه انتخابات ششمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا، تداعی‌کننده سیاسی‌کاری‌های پیش است.

یک روایت از موتورسواری که همیار پلیس شد

قانون را رعایت می‌کنم

شماره‌های پیشین