sobhe-no.ir
1178
چهارشنبه، ۰۵ خرداد ۱۴۰۰
16

صبح نو

روزگــــــــــــــرام

   بهار   
بهار سراسر لطافت است. این سبزی برگها و سفیدی شکوفه‌ها و بوی عطر رویش را هیچ‌وقت دیگر نمی‌شود دید.
وقتی کرونا نبود، یکی از تفریحهای خانوادگی بهاری ما، بیرون زدن از شهر بود. تا چشمهایمان را از این لطافت تکرارنشدنی، 
پر کنیم.
جسم آدمها هم مثل همین برگها و شکوفه‌های بهاری، این دوره لطافت را دارد. نرمی و نازکی و بوی خوش نوزادان، در هیچ دوره زندگی تکرار نمی‌شود.
اما عجیب است که روح آدمها برخلاف جسمشان، از این بهارها زیاد دارد. همه‌مان خیلی از این تولدهای دوباره روحی را تجربه کرده‌ایم. اشک بر امام حسین؟ع؟، توبه، تشرف به حج، عشق به همسر، فرزندآوری و ... از بهارهای روح هستند.
یکی از همین فرصتهای بهاری روح، شبهای قدر است. باید دلهایمان را آماده کنیم. دهه بزرگی پیش رویمان است.
  mohammadsarshar.ir
  کشته معشوق را درد نباشد   
همه موجودات به «جان» زنده هستند. این «جان» یعنی جانِ حیوانی و نباتی. انسان هم جانِ حیوانی دارد.
اما سعدی می‌فرماید من به «تاثیرِ دوست» زنده هستم. یعنی اگر عنایت حق تعالی نباشد، حتی اگر جان حیوانی هم داشته باشم، مرده هستم. من دنبال حیاتی می‌گردم که بیش از حیات حیوانی و نباتی باشد و آن حیاتِ «عشق» و «معرفت» است.
کشته معشوق را درد نباشد که خلق
زنده به جانند و ما زنده به تأثیر او
عاشقان راه حقیقت درد نمی‌کشند چون حیاتش به حیاتِ حیوانی نیست بلکه زنده به جانِ معنوی است.
  dr.ebrahimi.dinani

captcha
شماره‌های پیشین