sobhe-no.ir
1178
چهارشنبه، ۰۵ خرداد ۱۴۰۰
16

صبح نو

حرف روز

آیت‌الله احمد مبلغی

ما آنقدر ذکر را از ماهیت خود جدا کرده‌ایم که عموما تصور می‌شود ذکر فقط چیزی است که بر زبان جاری می‌شود، در حالی که اصل، یاد چیزی است که بر دل جاری می‌شود. اگر چیزی بر زبان جاری شود، ولی در دل تأثیری نداشته باشد چه یاد کردنی است؟ بنابراین ماهیت یادکردن در دل است؛ نکته مهمی که باید در این زمینه بدانیم این است که یاد خدا اصیل‌ترین و بالاترین چیزی است که در عالم وجود دارد، نبوت، امامت و شکل‌گیری مساجد هم برای یادکردن خداوند است. مساجد هم برای این است که ذکر انبوه و متراکم و کثیر در آنجا رخ می‌دهد و اساسا جایگاه یاد است، حتی حکومت هم که تشکیل می‌دهیم برای این است که فرصت‌ها و زمینه‌ها برای یادکردن خدا ایجاد شود.
 

captcha
شماره‌های پیشین