sobhe-no.ir
1177
سه شنبه، ۰۴ خرداد ۱۴۰۰
3
شورای عالی امنیت ملی برای پیشبرد مذاکرات وین یک ماه دیگر توافق با آژانس را تمدید کرد

فرصت دوباره ایران به 1+4

همزمان با پایان توافق سه ماهه ایران و آژانس، ایران این توافق را برای یک ماه دیگر تمدید کرد. ایران براساس این اهرم مذاکراتی خود تصمیم گرفت داده‌های دوربین‌ها حداکثر به مدت یک ماه دیگر ضبط شود اما داده‌های سه ماه گذشته همچنان در اختیار سازمان انرژی اتمی است و به آژانس منتقل نمی‌شود و داده‌های یک ماه پیش هم، صرفا‌ نزد ایران خواهد ماند.

یادداشت

حمایت از شهروندان با اصلاح قوانین در شرایط اضطراری

دکتر سید‌ محمد‌مهدی غمامی

شماره‌های پیشین