sobhe-no.ir
1176
دوشنبه، ۰۳ خرداد ۱۴۰۰
10
نگاه

خرمشهر؛ فتح قله‌های شهود

عباس محمدیان دانشجوی دکترا علوم ارتباطات

اظهارات جنجالی رییس فدراسیون فوتبال در یک برنامه تلویزیونی

ورود پوپولیسم به فوتبال

حضور رییس فدراسیون فوتبال در یکی از برنامه‌های شبکه ورزش سیما و بخشی از اظهارات عزیزی‌خادم به سوژه مورد توجه رسانه‌ها در روزهای اخیر مبدل شده است. همانطور که پیش از این برخی رسانه‌ها سبقه ورود عزیزی‌خادم و یار نزدیکش حمیدرضا مهرعلی به عرصه سیاست، اقتصادی و صنعت حتی ورزش و فوتبال را مرتبط با دوران مدیریت احمدی‌نژاد و یاران نزدیکش می‌دانستند، رییس فدراسیون فوتبال در برنامه شب‌های فوتبالی موضوعاتی را مطرح کرد که نشانه‌هایی از نزدیکی دیدگاه و خاستگاه فکری او با گفتمان جریان انحرافی را تقویت می‌کند.

شماره‌های پیشین