sobhe-no.ir
1174
شنبه، ۰۱ خرداد ۱۴۰۰
6
سرمقاله

سلامت انتخابات

مهدی فضائلی

اخبار و تحلیل‌های انتخابات 1400

نامزدها چند چند هستند؟

انتخابات1400 اگرچه هنوز در ایستگاه احراز صلاحیت‌ها قرار دارد اما نظرسنجی‌ها حکایت از انتخاباتی شدن فضای جامعه دارد. افزایش میزان مشارکت خود مولفه‌ مهمی است که نباید از آن غفلت کرد. در این میان، اگرچه بیش از 30نفر از چهره‌های سرشناس سیاسی به ستاد انتخابات کشور رفته‌اند اما قرار نیست این تعداد، در انتخابات1400 حضور داشته باشند. البته از دیگر سو حضور پرتعداد نامزدهای1400 باز هم قابل‌توجه بود و در نهایت شورای نگهبان اعلام کرد که تنها پرونده 40نفر را بررسی خواهد کرد. اظهارنظرهای نامزدهای احتمالی نیز این روزها قابل توجه است. از بی‌نیازی به بودجه برای اداره کشور تا بی‌شعاری نامزدی دیگر بین مردم دست‌به‌دست شده و روزها را برای رسیدن به روز 28خرداد، پشت سر می‌گذارد.

شماره‌های پیشین