sobhe-no.ir
1173
چهارشنبه، ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۰
5
وجود نامزدهای متکثر و نامربوط در لیست انتخاباتی اصلاح طلبان، نشان دهنده وجود بحران در ایده اصلاح طلبی است

اضطرار اصلاحات

صف طویل نامزدهای اصلاح‌طلب در وزارت کشور و معلوم نبودن تکلیف اجماع اصلاح‌طلبان، خود نشان از نوعی بلاتکلیفی تاکتیکی، گفتمانی و تشکیلاتی دارد. اصلاح‌طلبان فارغ از اینکه هنوز نمی‌دانند قرار است از نامزد تماما اصلاح‌طلب حمایت کنند یا از نامزد ائتلافی، در رویکرد گفتمانی خود نیز دچار تشکیک‌اند؛ اینکه باید عدالت‌خواه باشند یا آزادی‌خواه. وقتی 14نامزد برای حضور در رقابت‌های انتخاباتی ازسوی جبهه اصلاحات ایران معرفی شدند، ترکیب افراد، خود گویای مساله مهمی در میان اصلاح‌طلبان بود. از میان این 14نفر، برخی افراد داعیه‌دار آزادی، برخی دیگر داعیه‌دار عدالت، برخی مدعی توسعه‌گرایی و برخی دیگر مدافع و ادامه‌دهنده وضع موجود هستند. هرچند از این تعداد نهایتا عارف و مولاوردی انصراف دادند، لیکن ترکیب نامتجانس این لیست نشان می‌داد که اصلاح‌طلبان در دو سطح دچار تناقض و بلاتکلیفی به سر می‌برند؛ سطح تاکتیکی و سطح گفتمانی.

جواد امام در گفت‌وگو با «صبح‌نو»:

انتخابات 84 دیگر تکرار نمی‌شود

حسام رضایی / صدای حاکم بر جبهه اصلاحات ایران برای انتخابات ریاست جمهوری پیش رو، حمایت از نامزد خالص اصلاح‌طلبی است. عملکرد نامناسب دولت مورد حمایت اصلاحات و لزوم اعاده حیثیت سیاسی و اجتماعی از این جریان پس از هشت سال همنشینی با اعتدالیون، اصلاح‌طلبان را در این دوره از انتخابات بر آن داشته تا یکصدا به هر چه سیاست ائتلافی است، محکم، «نه» بگویند. در این فضای نسبتاً غالب، صداهای جداگانه‌ای هم از درون جبهه اصلاحات به گوش می‌رسد که همچنان خواستار پشتیبانی از نامزد غیراصلاح‌طلب یا ائتلافی هستند. این صداهای گریز از مرکز که عمدتا از طیف راست اصلاحات، جایی که عمل‌گرایان در آن مستقر هستند، برمی‌آید، مشخصا علی لاریجانی را مدنظر دارند. ایده حمایت از نامزد ائتلافی، هر چند فعلا در جبهه اصلاحات در موضع ضعف قرار دارد لیکن توانسته برخی افراد طیف چپ این جبهه را نیز مجذوب خود کند. عباس عبدی، تحلیلگر و روزنامه‌نگار اصلاح‌طلب، چندی پیش در یادداشتی در روزنامه اعتماد تصریح کرد که خوب است اصلاح‌طلبان در انتخابات ریاست جمهوری، از یک «اصول‌گرای کم خطر» حمایت کنند؛ اظهار‌نظری که بسیاری لاریجانی را مرجع آن دانستند. با این حال جواد امام، دبیرکل مجمع ایثارگران معتقد است که صحبت حمایت از علی لاریجانی تاکنون در جبهه اصلاحات ایران مطرح نبوده است. در ادامه گفت‌وگوی «صبح‌نو» با این فعال اصلاح‌طلب را از نظر خواهید گذراند.

صبح نو

جواد امام در گفت‌وگو با «صبح‌نو»:

انتخابات 84 دیگر تکرار نمی‌شود

حسام رضایی / صدای حاکم بر جبهه اصلاحات ایران برای انتخابات ریاست جمهوری پیش رو، حمایت از نامزد خالص اصلاح‌طلبی است. عملکرد نامناسب دولت مورد حمایت اصلاحات و لزوم اعاده حیثیت سیاسی و اجتماعی از این جریان پس از هشت سال همنشینی با اعتدالیون، اصلاح‌طلبان را در این دوره از انتخابات بر آن داشته تا یکصدا به هر چه سیاست ائتلافی است، محکم، «نه» بگویند. در این فضای نسبتاً غالب، صداهای جداگانه‌ای هم از درون جبهه اصلاحات به گوش می‌رسد که همچنان خواستار پشتیبانی از نامزد غیراصلاح‌طلب یا ائتلافی هستند. این صداهای گریز از مرکز که عمدتا از طیف راست اصلاحات، جایی که عمل‌گرایان در آن مستقر هستند، برمی‌آید، مشخصا علی لاریجانی را مدنظر دارند. ایده حمایت از نامزد ائتلافی، هر چند فعلا در جبهه اصلاحات در موضع ضعف قرار دارد لیکن توانسته برخی افراد طیف چپ این جبهه را نیز مجذوب خود کند. عباس عبدی، تحلیلگر و روزنامه‌نگار اصلاح‌طلب، چندی پیش در یادداشتی در روزنامه اعتماد تصریح کرد که خوب است اصلاح‌طلبان در انتخابات ریاست جمهوری، از یک «اصول‌گرای کم خطر» حمایت کنند؛ اظهار‌نظری که بسیاری لاریجانی را مرجع آن دانستند. با این حال جواد امام، دبیرکل مجمع ایثارگران معتقد است که صحبت حمایت از علی لاریجانی تاکنون در جبهه اصلاحات ایران مطرح نبوده است. در ادامه گفت‌وگوی «صبح‌نو» با این فعال اصلاح‌طلب را از نظر خواهید گذراند.

آقای امام! با رصد شرایط، به نوعی دوقطبی میان نامزدهای مدنظر جبهه اصلاحات برمی‌خوریم. برخی اصلاح‌طلبان روی آقای جهانگیری نظر دارند و برخی دیگر روی آقای لاریجانی. به نظر شما کدام قطب واجد صلاحیت برای اجماع‌آفرینی اصلاح‌طلبان است؟
در جبهه اصلاحات از این دوگانه‌ای که شما اشاره کردید، نشانه‌ای یافت نمی‌شود. در جبهه اصلاحات کاندیدای اصلاح‌طلب مدنظر است و هیچ بحثی درباره آقای لاریجانی نشده است.

پس بحث اصلی روی آقای جهانگیری است.
کلا بحث روی مجموعه نامزدهای اصلاح‌طلب است. فعلا‌ گزینه غیر‌اصلاح‌طلب در جبهه اصلاح‌طلب مطرح نیست.

اینکه از لفظ «فعلا‌» استفاده کردید، یعنی امکانش هست در آینده شرایط جوری رقم بخورد که اصلاح‌طلبان به سمت نامزد غیراصلاح‌طلب بروند؟
اینکه می‌خواهید صحبت من را موکول به آینده کنید، اینطور نیست. تا امروز در جبهه اصلاحات ایران، بحثی درباره حمایت از نامزد غیراصلاح‌طلب را نشنیده‌ام. از بیرون، افرادی هستند که می‌خواهند اینگونه القا کنند که اصلاح‌طلبان دنبال آقای لاریجانی‌اند؛ این حقیقت ندارد.

شما می‌فرمایید تا امروز در جبهه اصلاحات ایران بحثی درباره حمایت از نامزد ائتلافی مطرح نبوده است. اخیرا‌ آقایان کرباسچی و عطریانفر بار دیگر از احتمال حمایت اصلاحات از آقای لاریجانی سخن به میان آوردند. عطریانفر صراحتا‌ ادبیات بیانیه لاریجانی در روز ثبت‌نام را اصلاح‌طلبانه توصیف کرد.
آقای مرعشی، سخنگوی حزب کارگزاران اعلام کردند که آقای لاریجانی به هیچ‌وجه کاندیدای کارگزاران هم نیست.
دو روز پیش آقای نمازی، عضو شورای مرکزی کارگزاران در گفت‌وگو با «صبح‌نو» اعلام کرد که چنانچه به زعم ایشان اصول‌گرایان بخواهند از فرد رادیکالی حمایت کنند، اصلاح‌طلبان تمام قد پشت علی لاریجانی می‌روند. ایجاد این وضعیت از نگاه شما تا چه اندازه محتمل است؟
وقتی خودمان نامزد داریم، چرا باید به آقای لاریجانی فکر کنیم؟ البته اگر قرار باشد اصلاح‌طلبی در میدان انتخابات وجود نداشته باشد، در آن صورت تصمیمات متفاوتی خواهیم گرفت. اصلا‌ اینطور نیست که در صورت 
باقی نماندن هیچ نامزد اصلاح‌طلبی، بخواهیم به سمت آقای لاریجانی برویم. اگر امروز اصلاح‌طلبان برای مشارکت در انتخابات خود را آماده می‌کنند و از مردم تقاضا دارند برای کشور در انتخابات شرکت کنند، اینطور نیست که اگر نماینده‌ای نداشته باشند الزاما‌ بخواهند از فردی غیر‌اصلاح‌طلب حمایت کنند.

این یعنی به سمت تحریم انتخابات می‌روید؟
نه تحریم نیست. شما وقتی امکان ورود به یک عرصه را ندارید، می‌توانید به شکل فردی تصمیم بگیرید. منظور شما این است که اگر اصلاح‌طلبان کاندیدای اختصاصی خود را نداشته باشند، الزام دارند از فردی غیر اصلاح‌طلب حمایت کرده و برای پیروزی او کار کنند؛ معنی این صحبت این است که ما بیاییم تیم مقابل را تشویق کنیم و دروازه را به آن‌ها بدهیم تا گل بزنند؛ این اصلا‌ معنا ندارد. ما اصلاح‌طلبان قرار نیست با بازیکن رقیب، وارد میدان بازی شویم. اگر بازیکن داشته باشیم، در میدان رقابت حضور پیدا می‌کنیم اما اگر قرار باشد بازیکن و تیم از خودمان نداشته باشیم، الزامی به حضور در رقابت نخواهیم داشت. بحث انتخابات، یک بحث است و بحث مشارکت و معرفی کاندیدا، بحثی دیگر.

نظر شخص محمد خاتمی درباره حمایت از نامزد اختصاصی اصلاحات یا حمایت از نامزد ائتلافی چیست؟
خودشان باید نظر بدهند. تاکید آقای خاتمی حضور در انتخابات است. ایشان و بقیه اصلاح‌طلبان هنوز به گزینه قطعی نرسیده‌اند. باید اجازه بدهید ببینیم شورای نگهبان قرار است چه تصمیمی برای ما بگیرد؛ پس از آن، ان‌شاءالله ایشان درباره گزینه نهایی نظر خواهند داد. ضمن اینکه نظر ایشان، جمع‌بندی نظر جبهه اصلاحات خواهد بود.

اگر محمد خاتمی مانند سال‌های‌92 و 96 سیاست حمایت از گزینه ائتلافی را به صلاح بداند، در این صورت چه رخ خواهد داد؟
هنوز به این نقطه نرسیده‌ایم که بخواهیم اظهار نظر کنیم. باید اجازه بدهید متناسب با شرایط زمانی و ایده‌آل‌هایی که با آن مواجه خواهیم شد، تصمیم بگیریم.  

 اینکه میان حضور در انتخابات و معرفی کاندیداها تفکیک قائل هستید را بیشتر توضیح بفرمایید.
حضور در انتخابات یعنی اینکه هر فردی در انتخابات، به هر کسی که دوست داشت رأی می‌دهد.

یعنی کنش شما صرفا‌ به «دادن رأی فردی» تنزل پیدا می‌کند.
بله. معلوم است وقتی یک حزب هیچ نماینده و کاندیدایی در رقابت ندارد، نمی‌رود از کاندیدای رقیب حمایت کند؛ این امکان در جبهه اصلاحات وجود ندارد.  

وضعیت نامناسب نامزدهای اصلاح‌طلب در نظرسنجی‌ها تقریبا‌ یکسان و مشابه همدیگر است. اگر این وضعیت تا روز 28‌خرداد ادامه یابد، جبهه اصلاحات ایران روی چه گزینه‌ای اجماع خواهد کرد؟
ان‌شاءالله اگر سرجمع کاندیداهای اصلاح‌طلب متفق باشند، فکر می‌کنم دیگر انتخابات سال‌84 تکرار نشود و ما شاهد انسجام خوبی در معرفی کاندیدای واحد باشیم. از طرف دیگر، هم فضای کشور کرونایی است و هم این نظرسنجی‌هایی که شما به آن اشاره دارید، عمدتا‌ یا مجازی هستند یا تلفنی و بنابراین نمی‌شود روی نتایج آن‌ها حساب باز کرد. ضمنا‌ صداوسیما الان دارد تبلیغ عدم مشارکت می‌کند و رسما‌ دارد نظرسنجی‌های پایین را به نمایش می‌گذارد. من فکر می‌کنم کسانی که باید مشوق مشارکت بالا باشند، دارند کاری می‌کنند که مشارکت بالا شکل نگیرد.  

اگر وضعیت نامزدهای اصلاح‌طلب در نظرسنجی‌های مردمی یکسان و نزدیک به همدیگر باقی بماند، روند رسیدن به گزینه واحد چگونه خواهد بود؟
ان‌شاءالله بر‌اساس روندی که در جبهه اصلاحات ایران تعریف خواهد شد، به گزینه نهایی خواهیم رسید.

من شنیده‌ام احتمال قرعه کشی هم مطرح است.
نه اصلا‌ قرعه کشی در کار نیست. نامزد نهایی بر‌اساس رأی اعضای جبهه اصلاحات ایران معرفی خواهد شد.

میان نامزدهای جبهه اصلاحات که احتمال تأیید صلاحیت آن‌ها بالاست، کدام‌یک را برای اجماع نهایی مناسب می‌دانید؟
در این باره، رأی و نظر جبهه اصلاحات ایران ملاک خواهد بود.

برخی معتقدند آقای جهانگیری که نسبت به سایر گزینه‌های اصلاح‌طلبی، مطرح‌تر هستند، رأی منفی بالایی دارد و برای حضور در رقابت انتخاباتی اصلا‌ مناسب نیست.
گزینه‌ای که در جبهه اصلاحات ایران بسیار مطرح است، آقای تاجزاده است اما به هر حال باید ببینیم چه چیزی از مسیر شورای نگهبان بیرون خواهد آمد. 

captcha
شماره‌های پیشین