sobhe-no.ir
1173
چهارشنبه، ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۰
5
وجود نامزدهای متکثر و نامربوط در لیست انتخاباتی اصلاح طلبان، نشان دهنده وجود بحران در ایده اصلاح طلبی است

اضطرار اصلاحات

صف طویل نامزدهای اصلاح‌طلب در وزارت کشور و معلوم نبودن تکلیف اجماع اصلاح‌طلبان، خود نشان از نوعی بلاتکلیفی تاکتیکی، گفتمانی و تشکیلاتی دارد. اصلاح‌طلبان فارغ از اینکه هنوز نمی‌دانند قرار است از نامزد تماما اصلاح‌طلب حمایت کنند یا از نامزد ائتلافی، در رویکرد گفتمانی خود نیز دچار تشکیک‌اند؛ اینکه باید عدالت‌خواه باشند یا آزادی‌خواه. وقتی 14نامزد برای حضور در رقابت‌های انتخاباتی ازسوی جبهه اصلاحات ایران معرفی شدند، ترکیب افراد، خود گویای مساله مهمی در میان اصلاح‌طلبان بود. از میان این 14نفر، برخی افراد داعیه‌دار آزادی، برخی دیگر داعیه‌دار عدالت، برخی مدعی توسعه‌گرایی و برخی دیگر مدافع و ادامه‌دهنده وضع موجود هستند. هرچند از این تعداد نهایتا عارف و مولاوردی انصراف دادند، لیکن ترکیب نامتجانس این لیست نشان می‌داد که اصلاح‌طلبان در دو سطح دچار تناقض و بلاتکلیفی به سر می‌برند؛ سطح تاکتیکی و سطح گفتمانی.

جواد امام در گفت‌وگو با «صبح‌نو»:

انتخابات 84 دیگر تکرار نمی‌شود

حسام رضایی / صدای حاکم بر جبهه اصلاحات ایران برای انتخابات ریاست جمهوری پیش رو، حمایت از نامزد خالص اصلاح‌طلبی است. عملکرد نامناسب دولت مورد حمایت اصلاحات و لزوم اعاده حیثیت سیاسی و اجتماعی از این جریان پس از هشت سال همنشینی با اعتدالیون، اصلاح‌طلبان را در این دوره از انتخابات بر آن داشته تا یکصدا به هر چه سیاست ائتلافی است، محکم، «نه» بگویند. در این فضای نسبتاً غالب، صداهای جداگانه‌ای هم از درون جبهه اصلاحات به گوش می‌رسد که همچنان خواستار پشتیبانی از نامزد غیراصلاح‌طلب یا ائتلافی هستند. این صداهای گریز از مرکز که عمدتا از طیف راست اصلاحات، جایی که عمل‌گرایان در آن مستقر هستند، برمی‌آید، مشخصا علی لاریجانی را مدنظر دارند. ایده حمایت از نامزد ائتلافی، هر چند فعلا در جبهه اصلاحات در موضع ضعف قرار دارد لیکن توانسته برخی افراد طیف چپ این جبهه را نیز مجذوب خود کند. عباس عبدی، تحلیلگر و روزنامه‌نگار اصلاح‌طلب، چندی پیش در یادداشتی در روزنامه اعتماد تصریح کرد که خوب است اصلاح‌طلبان در انتخابات ریاست جمهوری، از یک «اصول‌گرای کم خطر» حمایت کنند؛ اظهار‌نظری که بسیاری لاریجانی را مرجع آن دانستند. با این حال جواد امام، دبیرکل مجمع ایثارگران معتقد است که صحبت حمایت از علی لاریجانی تاکنون در جبهه اصلاحات ایران مطرح نبوده است. در ادامه گفت‌وگوی «صبح‌نو» با این فعال اصلاح‌طلب را از نظر خواهید گذراند.

شماره‌های پیشین