sobhe-no.ir
1173
چهارشنبه، ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۰
4
وجود نامزدهای متکثر و نامربوط در لیست انتخاباتی اصلاح طلبان، نشان دهنده وجود بحران در ایده اصلاح طلبی است

اضطرار اصلاحات

صف طویل نامزدهای اصلاح‌طلب در وزارت کشور و معلوم نبودن تکلیف اجماع اصلاح‌طلبان، خود نشان از نوعی بلاتکلیفی تاکتیکی، گفتمانی و تشکیلاتی دارد. اصلاح‌طلبان فارغ از اینکه هنوز نمی‌دانند قرار است از نامزد تماما اصلاح‌طلب حمایت کنند یا از نامزد ائتلافی، در رویکرد گفتمانی خود نیز دچار تشکیک‌اند؛ اینکه باید عدالت‌خواه باشند یا آزادی‌خواه. وقتی 14نامزد برای حضور در رقابت‌های انتخاباتی ازسوی جبهه اصلاحات ایران معرفی شدند، ترکیب افراد، خود گویای مساله مهمی در میان اصلاح‌طلبان بود. از میان این 14نفر، برخی افراد داعیه‌دار آزادی، برخی دیگر داعیه‌دار عدالت، برخی مدعی توسعه‌گرایی و برخی دیگر مدافع و ادامه‌دهنده وضع موجود هستند. هرچند از این تعداد نهایتا عارف و مولاوردی انصراف دادند، لیکن ترکیب نامتجانس این لیست نشان می‌داد که اصلاح‌طلبان در دو سطح دچار تناقض و بلاتکلیفی به سر می‌برند؛ سطح تاکتیکی و سطح گفتمانی.

شماره‌های پیشین