sobhe-no.ir
1169
شنبه، ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۰
11
«صبح‌نو» به مناسبت روز جهانی بزرگداشت فردوسی گزارش می‌دهد

پهلوان، قدرت معنوی جامعه است

سمانه استاد / پی افکندم از نظم کاخی بلند که از باد و باران نیابد گزندبیست‌و‌پنجم اردیبهشت‌ماه، روز جهانی بزرگداشت فردوسی، شاعر بلندآوازه ایرانی است. شاعری که نه تنها در ایران که در جهان نیز شناخته‌شده است. فردوسی در شاهنامه در بخش‌های مختلف داستان‌های متفاوتی را روایت می‌کند. یکی از مهم‌ترین داستان‌های شاهنامه، داستان نبرد رستم و اسفندیار است. اسفندیار که برای به دست آوردن تاج و تخت شاهی تلاش می‌کند، از پدر برای چندین‌بار می‌خواهد سر عهد خود مانده و تخت را به او واگذارد. گشتاسب اما آنقدر دلبسته تاج و تخت شاهی است که هر بار به بهانه‌ای و با قرار دادن شرطی جدید درخواست پسر را رد می‌کند. برای بار آخر اما شرطی عجیب و شاید غیرممکن می‌گذارد. اینکه اسفندیار باید رستم پهلوان را دست بسته نزد شاه ببرد.

شماره‌های پیشین