sobhe-no.ir
1163
چهارشنبه، ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۰
2
شعار راهپیمایی نمادین روز قدس

آزادی قدس نزدیک است

چه تصمیماتی برای بازار سرمایه گرفته شده است

مجلس در تلاش برای احیای بورس

این روزها بحث حمایت از بورس به طور جدی‌تری در میان سه قوه مطرح و تصمیمات مهمی نهایی یا پیشنهاد شده است. پیش‌بینی می‌شود با مجموعه اقداماتی که قرار است با همکاری مجلس و دولت صورت گیرد، مسیر برای بهبود شرایط بازار سرمایه فراهم شود.

مذاکرات وین در چه مرحله‌ای است؟

شماره‌های پیشین