sobhe-no.ir
1162
دوشنبه، ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۰
16

صبح نو

هشتگ‌های روز

#عدالت_علی

حضرت فرمود: عدالت کارها را بدانجا می‌نهد که باید و بخشش آن را برون نماید. عدالت تدبیرکننده‌ای است به سود همگان و بخشش به سود خاصان, پس عدالت شریف‌تر و با فضیلت‌تر است.گرامی‌ترین خوی‌ها سخاوت است و سودمندترین آن عدل. #عدالت_علی
لیلا امینی پور

مقام معظم رهبری: برای امیرالمؤمنین ؟ع؟ اجرای عدالت و دفاع از مظلوم و سرسختی با ظالم - هرکه می‌خواهد، باشد؛ یعنی ظالم، هر‌که باشد و مظلوم، هر‌که باشد - مهم بود. #عدالت_علی
یا مهدی

از قبیل شایستگی‌های معلمان پرورش انسان‌هایی فهیم و دارای شعور منصفانه عمل کردن و حق و عدل را بجا آوردن حتی در تقسیم کوچکترین دارایی‌های بشر است ، تا شاخصه‌های صعود بشر به انسانیت نمایان شود. #عدالت_علی
درناز

خشم و غضب به هنگام مواجهه با دشمن و اجرای حدود الهی #عدالت_علی
باعث

...و باید از کارها آن را پیش‌تر دوست بداری که نه از حق بگذرد و نه فرو ماند و عدالت را فراگیرتر و رعیت را دلپذیرتر باشد. #عدالت_علی
محمدی

captcha
شماره‌های پیشین