sobhe-no.ir
1161
یکشنبه، ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۰
13
آیت‌الله غروی در توصیف شب‌های قدر تشریح کرد

شب‌هایی برای توبه و انابه

عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با اشاره به اینکه در شب‌های قدر یکی از درهای بهشت بر انسان گشوده می‌شود، گفت: با‌توجه به اهمیت و فضیلت شب‌های قدر که به‌خصوص برای شب بیست‌و‌سوم در آیات و روایات تأکید ویژه شده است، شب‌زنده‌داری و توبه و انابه کنیم و این شب‌ها را از دست ندهیم. این گفت‌وگو با آیت‌الله سیدمحمد غروی، عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم درباره جنبه‌های روحی و معنوی انسان و تأثیرات آن بر تقویت قوای جسمانی بشر در برابر عوامل بیماری‌زا از جمله کرونا و فضیلت شب‌های قدر انجام شد که متن آن در ذیل از نظر می‌گذرد.

گزارش

نمایشگاه مجازی قرآن کریم آغاز شد

شماره‌های پیشین