sobhe-no.ir
1160
شنبه، ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۰
15
تحلیل گفتمانی بر کسی که به تئاتر اصالت داد

آوازهایی که با سکوت خوانده شد

افشین خورشید باختری / حالا می‌دانم، می‌فهمم که در کار ما- ما که بازی می‌کنیم یا می‌نویسیم- مهم شهرت و افتخار یا آن‌چه من روزی به دنبالش بودم نیست. مهم آن است بدانیم چطور بردبار باشیم، چطور صلیب خودمان را به دوش بکشیم و ایمان‌مان را از دست ندهیم. من ایمان دارم وکم‌تر آسیب می‌بینم وقتی به حرفه‌ام فکر می‌کنم دیگر از زندگی نمی‌ترسم. (نینا، پرده چهارم، مرغ دریایی)

اخبار کوتاه

شماره‌های پیشین