sobhe-no.ir
1156
یکشنبه، ۰۵ اردیبهشت ۱۴۰۰
16

صبح نو

بازتاب

بازنمای نقدها و نگاه‌ها درباره صبــــــــــــــح نو

    واکنش به گزارش بزن در رو نداریم
  حتماً اتفاقات و حوادث بسیار دیگری خواهد افتاد تا
 رژیم اسرائیل بفهمد با دم شیر بازی نباید کرد و این اطمینان رو به رژیم اسرائیل می‌دهیم که تا چند سال دیگر از روی زمین محو خواهد شد .
    واکنش به گزارش سردرگمی مستاجران و سکون مالکان
  اینگونه قوانینی که به یکباره وضع می‌شوند آیا نظارتی هم روی آن‌ها انجام می‌گردد؟ آیا حمایت هم از طرف نهاد سازمان انجام می‌پذیرد ؟
 

captcha
شماره‌های پیشین