sobhe-no.ir
1156
یکشنبه، ۰۵ اردیبهشت ۱۴۰۰
13
«صبح‌نو» به معرفی کتابی درباره غلبه بر وحشت از مرگ می‌پردازد

مرگ در سایه نشسته است به ما می نگرد

سمانه استاد / کرونا با حضورش در این 14ماه، روی دیگری از مرگ را نشان داده است؛ مرگی نزدیک که می‌تواند در طول چند روز یک انسان را با همه آرزوها و امیدهایش به دل خود کشانده و از سطح زمین به زیر آن منتقل کند. کرونا، مرگ را جدی‌تر نشان داد و ترسناک‌تر. سال گذشته عزیزان زیادی را به‌خاطر این ویروس از دست دادیم و این روزها نیز از دست آن در امان نیستیم و موج چهارمش دوباره دارد می‌تازد و جان می‌گیرد؛ ویروسی که هر روز خود را به شکلی جدید نشان داده و تا یاد می‌گیریم چگونه با حضورش زندگی کنیم، دوباره موجی از مرگ‌ومیر راه می‌اندازد و ترس را چاشنی زندگی‌مان می‌کند.

گزارش

ذکر قلبی، انسان را همنشین خداوند می‌کند

شماره‌های پیشین