sobhe-no.ir
1154
چهارشنبه، ۰۱ اردیبهشت ۱۴۰۰
16

صبح نو

هشتگ‌های روز

#اصفهان_حماسه_ساز

امروز راه شهدا یعنی انتخاب آگاهانه، اصلح و کمک به حضور حداکثری و پرشور در انتخابات #اصفهان_حماسه_ساز.
پسر دوم

ما اصفهانی‌ها این بار با شرکت در انتخابات،مردی از جنس شهیدان انتخاب خواهیم کرد و تا فتح قدس شریف راه شهیدان‌مان را ادامه خواهیم داد... #اصفهان_حماسه_ ساز.
علی

جهاد ملی یعنی همین!همین که در انتخابات شرکت کنیم تا فردی اصلح و انقلابی وارد عمل شود #اصفهان_حماسه_ ساز.
مقداد

ما در حقیقت چهار لشکر در دوران دفاع مقدس داشتیم که این‌ها وقتی هرجا وارد می‌شدند، هیچ خطی در مقابل‌شان قدرت رو در رو شدن را نداشت... #اصفهان_حماسه_   ساز.
آقای خاص

مردم اصفهان آمادگی خود را برای خلق حماسه‌ای دیگر در انتخابات به نظاره خواهند گذاشت... #اصفهان_حماسه_ساز.
منجی 313

گر‌چه مانند شهید همت و شهید کاظمی نمی‌توانیم حماسه بسازیم، ولی حضور در انتخابات خودش بهترین حــمــــــــاســـی‌ســــــــــازی اســـــــت. #اصفهان_حماسه_ ساز.
طلوع نور

captcha
شماره‌های پیشین