sobhe-no.ir
1154
چهارشنبه، ۰۱ اردیبهشت ۱۴۰۰
15
«صبح‌نو» در گفت‌وگو با یک پژوهشگر حوزه شعر بررسی کرد

بازگشت به سعدی

در روز بزرگداشت سعدی، این شاعر بزرگ ایرانی نیاز، است که جایگاه او بیشتر مورد بررسی قرار گیرد.مصلح بن‌عبدالله شیرازی، سعدی یکی از بزرگ‌ترین شاعران ایران بوده که در قرن هفتم زندگی می‌کرد. وی از شاعران نامدار جهان نیز محسوب می‌شود. سعدی فردی عالم و دارای آرا و اندیشه‌های بلندی بوده که در نوع خود بی‌نظیر است. همین موضوع باعث شده تا آوازه این شاعر بزرگ ایرانی به خارج از مرزهای ایران نیز نفوذ کند و در سراسر جهان منتشر شود.

اخبار کوتاه

شماره‌های پیشین