sobhe-no.ir
1150
شنبه، ۲۸ فروردین ۱۴۰۰
4
آيا ظريف بر خلاف آنچه پيش از اين گفته بود، به صحنه انتخابات وارد می‌شود؟

دوربرگردان

بعد از کنارکشیدن سیدحسن خمینی از گردونه رقابت‌های انتخاباتی1400، حالا کار اصلاح‌طلبان برای رسیدن به اجماع روی گزینه‌ای واحد سخت شده است. گزینه‌های زیادی برای جایگزینی نواده حضرت امام مطرح هستند که هر کدام در نوع خود واجد مزایا و معایبی‌اند؛ هرچند زمزمه‌ها روی یک گزینه بیشتر از بقیه متمرکز است؛ همانی که پیشتر قسم جلاله خورده بود که نمی‌آید اما اکنون کرباسچی، دبیرکل کارگزاران سازندگی اعلام کرد که او شاید «کفاره قسم» بدهد. در این گزارش به گزینه‌های متنوع و متکثر اصلاح‌طلبان برای جایگزین سیدحسن خمینی پرداخته‌ایم که قرار است از میان‌شان روی یکی، اجماع شود. کار به‌غایت سختی که امکانش بستگی به شرایط پیش رو دارد.

شماره‌های پیشین