sobhe-no.ir
1150
شنبه، ۲۸ فروردین ۱۴۰۰
15
گفت‌وگوی «صبح‌نو» با نویسنده کتاب شام ملیتا

اعتراض به اشغال‌گری صیهونیست‌ها با نقاشی روی دیوار حائل

شناختن فرهنگ مردم در کشورهایی که با آن‌ها قرابت فرهنگی داریم بسیار حائز اهمیت است. کشورمان ایران ارتباط بسیاری با کشورهای آزادشده از دست استکبار جهانی دارد و شاید همین ارتباط باعث شده تا کشورهای مرتجع منطقه و جهان از عدم شناخت فرهنگی مردم نسبت‌به هم سوءاستفاده کنند و مطالبی را خلاف واقع بیان سازند. در این بین آن چیزی که می‌تواند در جنگ روایت‌ها به خنثی شدن این حرکت فرهنگی دشمن منجر شود روایت مستقیم از فرهنگ کشورهای هم راستا با کشورمان ایران همچون سوریه، لبنان، عراق و غیره است. همین اهمیت باعث شده تا نویسندگان و مستندسازان بسیاری از کشورمان به این کشورها بروند تا بتوانند روایتی واقعی از فرهنگ این کشورها برای مردم ما بسازند.

اخبار کوتاه

شماره‌های پیشین