sobhe-no.ir
1149
چهارشنبه، ۲۵ فروردین ۱۴۰۰
6
500نظامی آمریکایی در آلمان مستقر می‌شوند

تشدید تنش‌ میان مسکو و واشنگتن

خودسوزی در بین سربازان رژیم‌صهیونیستی افزایش یافته است

ارتش پوشالی

روح‌الله فرقانی / خودسوزی سرباز اسرائیلی روز گذشته در مقابل وزارت جنگ این رژیم جنجال زیادی در فضای اجتماعی و رسانه‌ای رژیم اسرائیل به‌پا کرد؛ حادثه‌ای که نیروهای امنیتی وزارت جنگ رژیم‌صهیونیستی به‌سرعت وارد عمل شدند و پس از ارائه کمک‌های اولیه، این سرباز را برای دریافت درمان پزشکی به بیمارستان منتقل کردند. رسانه‌های رژیم‌صهیونیستی سنگینی جنگ بر دوش سربازان اسرائیلی، ترس سربازان از ربوده شدن در جنگ و هراس از مقاومت فلسطین را عوامل اصلی این خودسوزی‌ها می‌دانند.

شماره‌های پیشین