sobhe-no.ir
1139
دوشنبه، ۲۵ اسفند ۱۳۹۹
78

زندگی همچنان جاریست...

مضمون بهار از همان روزهای آغازین فعالیت شاعران و نویسندگان ادب پارسی، از چشمگیرترین مضامینی بوده که نگاه تیزبین شاعران را معطوف خودش کرده و به توصیف زیبایی‌‌‌های آفاقی و انفسی خود کشانده است. تحول در بهار، سرسبزی، زیبایی‌ها و...همگی سوژه‌‌‌های شاعران و نویسندگان بوده است و هنوز هم جزو بهترین مضامین مورد استفاده اهالی شعر و ادبیات است. به بهانه آخرین شماره روزنامه «صبح‌نو» و ویژه‌نامه نوروزی به سراغ برخی از آنها رفته و از هر کدام چند سوال مشخص پرسیدیم:الف) جایگاه بهار و روزهای ابتدایی سال در شعر و ادب فارسی معاصر چیست و اگر از فعالان معاصر این عرصه بخواهید یک نفر را معرفی کنید، چه کسی را معرفی می‌‌کنید؟ب) بهترین و فاخر‌ترین متن یا شعری که در بهار و نوروز خوانده‌اید؟ج) توصیه به مطالعه کدام کتاب شعر یا داستان در این نوروز کرونایی را دارید؟د) به‌عنوان یک شاعر یا نویسنده در این ایام سختی روزگار، کرونا و مشکلات در آستانه نوروز ۱۴۰۰ چه رسالتی بر عهده دارید تا از رنج مردم کمی بکاهید؟

شماره‌های پیشین