sobhe-no.ir
1139
دوشنبه، ۲۵ اسفند ۱۳۹۹
74
مترجم کتاب «ترس؛ ترامپ در کاخ سفید» در گفت‌وگو با «صبح‌نو»:

رییس‌جمهور آمریکا، تنها با رابطه و پول پیروز می‌شود

موضوع کتاب و کتابخوانی برای ارتقای فرهنگ یک جامعه بسیار مؤثر است، امروز دیگر بر هیچ کسی پوشیده نیست. در کشور ما نیز به همان دلیل که این مهم در صورت هدایت صحیح می‌تواند باعث رشد و ارتقای سطح فرهنگ و همچنین علم اعضای جامعه شود، مورد توافق همه اندیشنمدان است.

شماره‌های پیشین