sobhe-no.ir
1139
دوشنبه، ۲۵ اسفند ۱۳۹۹
49

روند پرشتاب افول در عصر ترامپ

محسن پاک آیینکارشناس ارشد روابط بین الملل / دونالد ترامپ یکی از پدیده‌های تاریخ معاصر آمریکاست که در دوره ریاست‌جمهوری خود، موجب تسریع در افول آمریکا شد. افول به معنی بدتر شدن وضعیت یک کشور با شاخص‌های موجود نسبت به گذشته است و به معنای سقوط و فروپاشی نیست. منظور از افول، فاصله گرفتن آمریکا از شاخص‌هایی است که این کشور را به‌عنوان یک ابرقدرت در دنیا معرفی می‌کرد. آمریکا در دهه‌های اخیر به‌عنوان قدرت برتر جهان شناخته می‌شد اما پس از فروپاشی شوروی به دلیل اصرار بر یک‌جانبه‌گرایی در مسیر انزوا و افول قرار گرفت و سیاست‌های ترامپ به این روند سرعت بخشید.

شماره‌های پیشین