sobhe-no.ir
1139
دوشنبه، ۲۵ اسفند ۱۳۹۹
36

قصه اینستاگرام

سعید احمدی دستجردیکارشناس ارشد رسانه / توزیع یک کلیپ نامناسب از یک خواننده زیر زمینی معلوم الحال و انتشار آن در اینستاگرام و به دنبال آن هدف قرار دادن طبقه جوان و نوجوان این جامعه دوباره بحث هایی در مورد چگونگی برخورد با شبکه‌های اجتماعی، خصوصا اینستاگرام را بر سر زبان ها انداخت. عده ای طرفدار فیلترینگ دوباره بر طبل بستن شبکه‌های اجتماعی کوبیدند و عده ای جبهه مخالف گرفتند و خواستار برداشتن فیلتر از همه عرصه ها شدند، اما به راستی ماجرا چیست و ریشه قضیه از کجا آب می‌خورد؟

شماره‌های پیشین