sobhe-no.ir
1139
دوشنبه، ۲۵ اسفند ۱۳۹۹
17

خطای راهبردی گرایش به غرب

حمیدرضا ترقیعضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی / در حقیقت یکی از مسائل مهم این است که برایشان دشمن‌شناسی واقعی اتفاق افتاد و شانس خود را این دولت امتحان کرد که بخواهد از طریق مذاکره و مسأله برجام مسائل کشور را حل کند که نتیجه‌اش گستاخی ترامپ شد و هنوز هم در دولت بایدن ادامه دارد. این شناخت خوبی برای مردم بود و مردم فهمیدند که باید دست‌شان را روی زانوی خود بگذارند و تکیه بر نسل جوان پرتوان خود کنند

شماره‌های پیشین