sobhe-no.ir
1139
دوشنبه، ۲۵ اسفند ۱۳۹۹
16

شناخت از دشمن واقعی

سید مرتضی نبوی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام معتقد است یکی از مهم‌ترین دستاوردهای دولت روحانی در 8 سال گذشته واقعی تر شدن شناخت مردم از دشمنان شان است و اینکه در نهایت باید به توان داخلی تکیه کرد.نظر سنجی‌ای که دانشگاه مریلند از مردم ایران انجام داده بود، نشان می‌داد که بخش قابل توجهی از مردم ایران، عامل مشکلات را آمریکا می دانند و فشارهایی که به ما وارد شده است. در حقیقت مقصر را دولت آمریکا می‌دانند و این رفتار آمریکا چه در دوره دموکرات‌ها و چه جمهوری‌خواهان روشن بینی را برای مردم ایجاد کرده است که به هیچ وجه نمی‌توانند از آمریکا انتظار مثبتی داشته باشند تا مشکلات ایران برطرف شود و توجهات معطوف به این شده است که مشکلات در داخل باید حل شود.

شماره‌های پیشین