sobhe-no.ir
1137
شنبه، ۲۳ اسفند ۱۳۹۹
13
کارشناسان رسانه درگفت‌وگو با «صبح‌نو» مطرح کرد

تحقق امید ‌آفرینی در فضای مجازی

توجه چندین باره رهبر معظم انقلاب اهمیت توجه به این عرصه را برای همگان روشن ساخته است و در همین مسیر موضوعی که می‌تواند برای ما موثر باشد، استفاده از این ابزار برای ایجاد امید در جامعه خواهد بود که باید دید چطور این مقوله در جامعه قابل اجراست. اهمیت حضور در فضای مجازی به واسطه گستردگی این موضوع و همچنین اثرگذاری آن بر جامعه امروزه دیگر بر کسی پوشیده نیست. همه اخبار از ریز و درشت در فضای مجازی دست به دست می‌شود و بیشترین تاثیر هم در همین فضاست. روزی نیست که اتفاق مهم در فضای مجازی نیفتد و پای آن به فضای حقیقی کشیده نشود و رسانه‌های مکتوب و... به آن موضوعات نپردازد. همین موضوعات باعث می‌شود تا به‌دلیل گستردگی در دایره مخاطبان مورد توجه قرار گیرد و مدل تعامل در آن از اهمیت بسیاری برخوردار باشد.

گزارش

ایجاد دبیرخانه دائمی و بین‌المللی شعر وادبیات وحدت اسلامی

شماره‌های پیشین