sobhe-no.ir
1137
شنبه، ۲۳ اسفند ۱۳۹۹
10
گزارش

آغاز فصل مهربانی با جانوران شكار و صید تا پایان بهار ممنوع

32‌هزار بسیجی استان تهران در گام چهارم غربالگری کرونای «شهید سلیمانی» حضور دارند

امید و مقاومت در میدان كرونای سركش

سال گذشته در چنین ایامی كه كرونا در كشور فراگیر شد بسیاری از نهادهای داوطلب و نیروهای مردمی هم پای كار آمدند تا با تلاش خود كمبودهایی چون تولید ماسك، مواد ضدعفونی‌كننده، پاكسازی معابر و اماكن عمومی و حتی كمك به كادر درمانی را انجام دهند. بعد از گذشت چند‌ماه و نیز آرام‌سازی فضا و آموزش‌های بیشتر مردم برخی نهادهای مردمی به امور عادی خود بازگشتند. در این میان بسیج و سپاه یكی از بخش‌هایی است كه در زمینه مبارزه با كرونا همچنان فعالیت كرده و به ساختار درمانی كشور كمك می‌كند. روز گذشته و در مراسم آغاز مرحله جدید رزمایش كمك مومنانه نیز به اقدامات موثر و متنوع انجام شده از سوی این نهاد اشاره شد.

شماره‌های پیشین