sobhe-no.ir
1136
چهارشنبه، ۲۰ اسفند ۱۳۹۹
3
پزشکیان و مطهری به انتقاد از نامزد‌های اصلاح‌طلبان و اعتدالیون پرداختند

شورش علیه نامزدهای اصلی

در میان گزینه‌های شناخته شده تر که نشاندار نامزدی اصلی جریان اصلاحات در انتخابات‌1400 هستند، برخی چهره‌های فرعی هم تلاش دارند تا سنگ بنای کاندیداتوری خود را مستقل از جریان اصلاح‌طلبی بگذارند؛ مسعود پزشکیان و علی مطهری از جمله این گزینه‌ها هستند که طی روزهای گذشته سخنانی را نیز علیه سایر نامزدهای دسته اول یا دسته دوم اصلاح‌طلبان مطرح کرده‌اند.

گزارش

آیا می‌توان با تهدید، ایران را محدود کرد؟

شماره‌های پیشین