sobhe-no.ir
1132
شنبه، ۱۶ اسفند ۱۳۹۹
16

صبح نو

سربازی که با حقوق سربازی زندانی آزاد کرد!

رضا نوازش، سرباز وظیفه هنگ مرزی شهرستان پاوه استان کرمانشاه، باجمع کردن حقوق ماهانه سربازی خود تاپایان خدمت، موجب آزادی یک نفر زندانی از زندان کرمانشاه شد.
زینب حمزه لوئی

captcha
شماره‌های پیشین