sobhe-no.ir
1132
شنبه، ۱۶ اسفند ۱۳۹۹
13
دبیر جشنواره آفریده در گفت‌وگو با «صبح‌نو» مطرح کرد

گره زلف توسعه هنر به اقتصاد هنر

روند حمایت از زنان از دیرباز تاکنون هر چند بر اثر تاخت و تازها و التقاط فرهنگی که در دوره‌‌هایی از تاریخ پدید آمده، دستخوش فراز و نشیب شده است؛ اما روح کلی فرهنگ ایرانی - اسلامی تجلیل و تکریم زن است. از این حیث حضور بیش از 70درصد بانوان در رشته‌های مختلف هنری بعد از انقلاب را می‌‌توان بیانگر توجه لازم در کشور به زنان هنرمند با ویژگی‌ها و شرایط مختص و منحصر به خود دانست.

گزارش

وضعیت اکران‌۱۴۰۰، همچنان مبهم است

شماره‌های پیشین