sobhe-no.ir
1131
چهارشنبه، ۱۳ اسفند ۱۳۹۹
4
علی رغم شعارهای بایدن مبنی بر بازگشت به دیپلماسی، آمریکا در تلاش برای تصویب قطعنامه‌ای ضد ایرانی در جلسه شورای حکام است

آیا جمعه، عمر برجام به پایان می رسد؟

نشست ماه مارس شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز دوشنبه به صورت مجازی در پایتخت اتریش با دستورالعمل راستی‌آزمایی و نظارت در ایران در پرتو قطعنامه ۲۲۳۱‌شورای امنیت و همچنین موضوع پادمان‌ها آغاز شد و همچنان ادامه دارد. پیش از برگزاری این نشست، اخباری در رسانه‌ها منتشر شد مبنی بر اینکه سه کشور اروپایی عضو برجام (انگلیس، آلمان و فرانسه( با حمایت آمریکا در حال تهیه قطعنامه‌ای پیشنهادی علیه ایران به شورای حکام هستند. «رافائل گروسی» مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم در جلسه شورای حکام به تکرار برخی ادعاها و اتهام‌زنی‌ها درباره وجود تأسیسات هسته‌ای اعلام‌نشده در ایران پرداخت و با بیان اینکه تفاهم فنی موقت با ایران مطابق با قوانین این کشور است، گفت هرگونه محدودیت یا توقف راستی‌آزمایی از فعالیت‌های ایران، بر گزارش اجرای تعهدات این کشور اثر می‌گذارد.

شماره‌های پیشین