sobhe-no.ir
1129
دوشنبه، ۱۱ اسفند ۱۳۹۹
11
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس درباره قانون مالیات بردرآمدهنرمندان به «صبح‌نو» گفت

یک مطالبه عمومی بود

میلاد نجفی / درحالی که بسیاری از کشورهای جهان عمده درآمدشان از محل دریافت مالیات بردرآمد مشاغل و حرفه‌های مختلف است، کشورمان به‌دلیل وابستگی اساسی به درآمدهای نفتی، سال‌ها از برنامه‌ریزی و دریافت مالیات عقب مانده بود. البته براساس قانون مالیات بردرآمد کارمندان و مشاغلی که با حاکمیت در ارتباط بودند به‌دلیل شفافیت درآمد و البته مرجع پرداخت حقوق، قبل از دریافت دستمزد مبلغ مالیات از حقوق نه چندان زیادشان کسر می‌شد اما اوضاع برای برخی از مشاغل پردرآمد متفاوت بود؛ یکی از آن‌ها برخی از اهالی سینما بودند. تاپیش از این همواره یکی از گروه‌هایی که مورد انتقاد بود آن‌هایی بودند که در سینما و تلویزیون عمدتا بازیگران و کارگردانان مشغول بودند ولی ذیل یک قانون از پرداخت مالیات بردرآمد معاف بودند. البته پرواضح است که این طبقه بخش زیادی از هنرمندان را شامل نمی‌شود زیرا بخش قابل توجهی از فعالان فرهنگی و هنری درآمدی نه چندان بالا دارند. دربخشی از این قانون در معرفی معافیت‌ها دو بند مشخص قید شده بود.

شماره‌های پیشین