sobhe-no.ir
1128
یکشنبه، ۱۰ اسفند ۱۳۹۹
15
«صبح‌نو» در گفت‌وگو با یک جامعه‌شناس بررسی کرد؛

هم‌نوع دوستی، در همه‌گیری

کمک‌های مردمی باعث نزدیکی مردم به هم شده و باعث می‌شود که مردم خود را تنها احساس نکنند. بنابراین همدلی و یاوری برای گسترش فرهنگ جامعه بسیار مفید است. این‌ها به نوعی سرمایه محسوب می‌شود و جامعه را از همبستگی مکانیکی به ارگانیگی تبدیل می‌کند. اهمیت کمک به هم نوع در پیشینه فرهنگی مردم کشورمان جایگاه بسیار ویژه‌ای دارد. خداوند در قرآن کریم درباره اهمیت این موضوع ذیل سوره انسان می‌فرماید: «به [پاس] دوستی [خدا] بینوا و یتیم و اسیر را خوراک می‌دهند. ما برای خشنودی خدا است که به شما می‌خورانیم و پاداش و سپاس از شما نمی‌خواهیم.»

اخبار کوتاه

شماره‌های پیشین