sobhe-no.ir
1126
چهارشنبه، ۰۶ اسفند ۱۳۹۹
3
اصلاح‌طلبان از توافق اخیر ایران و آژانس اتمی، احیای برجام را برداشت کرده‌اند

امید به کارت سوخته

امید به کارت سوخته

نامه بیش از سه هزار استاد دانشگاه به ملت ایران

پروتکل الحاقی یادآور نگاه ارباب -رعیتی به ایرانیان و دانشمندان میهن بود

صبح نو

نامه بیش از سه هزار استاد دانشگاه به ملت ایران

پروتکل الحاقی یادآور نگاه ارباب -رعیتی به ایرانیان و دانشمندان میهن بود

در پی توقف پروتکل الحاقی از سوی جمهوری اسلامی ایران ۳۰۸۸‌نفر از استادان و مدرسان کشور در نامه‌ای خطاب به ملت بزرگ ایران، ضمن شبیه دانستن عمل یک‌ جانبه ارائه اسناد علوم و فنون هسته‌ای به بیگانگان با نظام ارباب رعیتی، از ایستادگی‌های تاریخ‌ساز ایرانیان برای ایجاد موقعیت برتر ایران مقابل آمریکا و اروپا قدردانی کردند.
بخشی از نامه استادان و مدرسان دانشگاه‌ها به شرح زیر است:
نظام اسلامی به شکرانه الهی، مجاهدت‌ها و ایستادگی‌های شما ملت بزرگ در پرتو تدابیر رهبر خردمند، الهی و خلف صالح بنیان‌گذار جمهوری اسلامی در موقعیت تعیین‌کننده‌تری نسبت به روند تحولات منطقه‌ای، جهانی و رقبا و دشمنانش قرار گرفته است؛ امروز پنجم اسفند‌۱۳۹۹ دو روز پس از کودتای سوم اسفند‌۱۲۹۹ انگلیسی‌ها در ایران که به روی کار آمدن 
دست نشانده خودشان یعنی خاندان منحوس و سست اراده پهلوی منجر شد.
بخشی از قانون اقدام راهبردی مجلس شورای اسلامی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران اجرا شد تا نشان دهد که اقدام‌های داوطلبانه نظارتی و فراپادمانی آژانس انرژی اتمی بر گستره علوم و فنون ایران زمین و نظارت یک جانبه بر روند اکتشافات و اختراعات دانش هسته‌ای ایرانیان، صد سال عقبگرد هویتی مقابل سرشت متکبرانه سیاستمداران غربی است زیرا صدسال پیش که غرب بدون توجه به کیان ایران به کودتا و تعیین شاه در ایران دست زد در پرتو برخی نا‌آگاهی تاریخی کارگزاران ادوار به خود اجازه داد تا با سوء‌استفاده از نجابت سخاوتمندانه و البته نادرست دولت وقت در سال‌۸۲ ، رفتارهایی به غایت نانجیبانه و مستکبرانه را در طی ۱۷‌سال اخیر بر ایرانیان تحمیل کرده و نگاهی ارباب - رعیتی به ایران و دانشمندان هسته‌ای این سرزمین روا دارد.
به موجب اقدام ملی ؛ پنجم اسفنده و در انطباق با بندهای‌۲۶ و ۳۶ برجام هر‌گونه نظارت بازرسان آژانس انرژی اتمی که پرواضح است با تدابیر آمریکا و اروپا اداره می‌شوند، متوقف شده اما در عین حال ملت بزرگ ایران به طرف غربی مهلت می‌دهد تا در عمل به لغو تحریم‌ها اقدام عملی کرده و در این مسیر مورد ارزیابی و راستی‌آزمایی قرار گیرد؛ آری! ایران بزرگ و باشکوه! شما کاری کردید که مدعیان راستی‌آزمایی دیگر کشورها و نیز مدعیان سنجش رفتار ما ایرانیان، در موقعیتی نازل و قضاوت شونده قرار گیرند، چه اینکه اینک خود در مقام بلند سنجش‌کنندگان راست یا دروغ آمریکا و اروپا نشستیم.
اینک بخش کوچکی از قدرت ملی و انقلابی شما ملت بزرگ، آزاد شده و آمریکا و اروپا را در موضع ضعف شدیدی قرارداده است؛ هم آن‌ها که در پی برگزاری جشن پیروزی سقوط ایران بزرگ بودند و ادعا می‌کردند که ایرانیان نخستین تماس ذلت‌بار را پس از پیروزی‌شان با آن‌ها خواهند داشت اینک پی درپی در حال تماس ذلت‌بار با ایرانیان هستند اما بازهم به‌دلیل سرشت استکباری برآن هستند تا امتیازاتی که با قلدری، تهدید به جنگ ، به پرواز درآوردن هواپیماها، ناوهای غول‌پیکر، تحریم اقتصادی و گفت‌و‌گو از موضع زور به دست نیاوردند را اینک با لفاظی‌های دیپلماتیک و وعده‌های راستی‌آزمایی ناشده به دست آورند 
زهی‌ خیال باطل!
نهضت استادان و مدرسان ایران اسلامی همچنین از دولت محترم انتظار دارد اکنون که اشتباه تاریخی داوطلبانگی سخاوتمندانه سال‌۸۲ مقابل روحیه استکباری اروپا و آمریکا بر همگان آشکار گشت و اینک که رییس محترم جمهور، وزیر محترم خارجه و دیگر ارکان دولت با توجه به نقض عهدهای مکرر آمریکا و اروپا، خود به روایت‌گری سرشت تمامیت‌خواهی، انحصار‌طلبی و خوی تجاوزکارانه آمریکا و اروپا برای مردم در سخنرانی‌ها و گفت‌و‌گوهای رسانه‌ای مبادرت روی آوردند؛ مبادا دوباره برخی شگردهای کهنه و نخ نمای انگلیسی - آمریکایی مثل ترسانیدن ایران از شورای امنیت و نظایر آن، این دشمنان درمانده از ایستادگی‌های ملی این روزها را به ایجاد خلل در صف آهنین ملت و شکاف در سیاست واحد نظام و کارگزاران وسوسه و تشویق کند؛ پس بر قوای سه‌گانه فرض است که با اتکاء به قدرت لایزال معنوی ملت و با عمل به فرامین رهبری حکیم در اجرای قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران و توقف پروتکل الحاقی به کاری مشترک با شکلی قرارگاهی و توام با وحدت و اخوت مبادرت نمایند.
نهضت استادی ایران اسلامی همچنین از تمامی کارگزاران و مدیران نظام می‌خواهد تا زیر سایه قانون و در اتخاد عمل هوشیارانه نسبت به خط اختلاف‌افکنی دشمنان ملت ایران، برخوردی عقلانی کرده و اجازه ندهند با رفتارهای هیجانی، بستر سوء‌استفاده بدخواهان ملت از نقارها، شکاف‌های سیاسی و جناحی در آستانه انتخابات شکوهمند پیش روی فراهم آید؛ زیرا همه باید این پیروزی که ملت بزرگ ایران با به جان خریدن سختی‌ها و رنج‌ها به دست آورده و به‌خصوص آمریکا و اروپای مستکبر را به زانو زدن مقابل اقتدار و نجابت و صبر خویش وا داشته، مورد مراقبت و صیانت قرار دهند.

captcha
شماره‌های پیشین