sobhe-no.ir
1121
چهارشنبه، ۲۹ بهمن ۱۳۹۹
4
نمایندگان مجلس با رای مجدد به طرح شفافیت و تصویب کلیات بودجه گام‌های مهمی برداشتند

روز بهارستان

هرچند شفافیت آرای نمایندگان در مجالس پیشین در حد حرف باقی ماند ولی مجلس یازدهم عزم خود را جزم کرده تا این طرح را به سرانجام برساند و این افتخار را به نام خود ثبت کنند. نمایندگان مجلس اعتقاد دارند مردم حق دارند بدانند وکیل‌شان در مجلس چه اقدامی انجام می‌دهد و با چه طرح‌ها و لوایحی و موضوعاتی موافق بوده و یا مخالف است و نمایندگان مردم حق پنهان ‌کردن آرای خود را ندارند و باید با آنها صادق باشند. مردم برای رأی دادن باید کارنامه نمایندگان را مورد بررسی قرار دهند و همین شفافیت آرا می‌‌تواند شاخص مهمی برای این موضوع باشد. با شفافیت آرای مردم در جهت جزئیات رویکردها، تصمیمات و آرای نمایندگان قرار می‌گیرند و این طرح وسیله‌ای برای نظارت موکلین بر وکلای آنهاست.

شماره‌های پیشین