sobhe-no.ir
1118
یکشنبه، ۲۶ بهمن ۱۳۹۹
5
نشانه‌ها می‌گویند که حزب کارگزاران سازندگی در روند داخلی نهاد اجماع‌ساز اصلاحات، تاثیر کمی دارد

روزهای مهجوری پدرخوانده

نهاد اجماع‌ساز اصلاحات که مسوولیت تنظیم و هدایت کنش انتخاباتی اصلاح‌طلبان برای انتخابات ریاست‌‌جمهوری 1400 را بر عهده دارد، اکنون به مرحله تعیین هیات‌رییسه و ریاست رسیده است. شنیده‌ها حاکی از آن است که برخی چهره‌ها برای کسب ریاست این نهاد انتخاباتی، بیشتر از سایرین مدعی هستند و بر این اساس، فضای کلی این نهاد به دو قطب اصلی نمایندگان احزاب و چهره‌‌‌های غیرحزبی تقسیم شده است؛ یک قطب طرفدار ریاست وزیر کار دولت‌‌‌های سازندگی و اصلاحات و یک قطب طرفدار ریاست چریک پیر. ادامه گزارش را بخوانید. حدود دو ماهی می‌شود که نهادی تحت عنوان «اجماع‌ساز اصلاحات» با هدف ایجاد وحدت میان اصلاح‌طلبان حول یک نامزد اصلاح‌‌‌طلب در انتخابات 1400، پا به عرصه گذاشته است. این نهاد از دو بخش تقسیم شده است؛ نمایندگان 31 حزب اصلاح ‌‌طلب عضو شورای هماهنگی جبهه اصلاحات(موسوم به اعضای حقوقی) و 15 چهره فراحزبی(موسوم به اعضای حقیقی).

شروط تندروها برای انتخابات 1400، روند حرکتی اصلاح طلبان را مخدوش خواهد کرد

استخوان رادیکالیسم در گلوی اصلاحات

در آستانه انتخابات ریاست‌‌جمهوری 1400، روند سیاست‌ورزی در میان اصلاح‌طلبان هنوز مشخص نشده است. عده‌‌‌ای خود را برای حضور حداکثری آماده می‌کنند و عده‌‌‌ای دیگر، سر در سودای قدیم دارند و خواستار مشارکت مشروط و تحریم انتخابات هستند. به این آشفته‌حالی، باید وضعیت ناوضعیت مجمع اجماع‌ساز اصلاحات را نیز اضافه کرد که معلوم نیست می‌خواهد با چه دست‌فرمانی پیش برود؛ حمایت از نامزد ائتلافی یا حمایت از نامزد خالص اصلاح‌طلب.

شماره‌های پیشین