sobhe-no.ir
1117
شنبه، ۲۵ بهمن ۱۳۹۹
8
گزارش «صبح‌نو» درباره فرایند عمومی واكسیناسیون كرونا در كشور را بخوانید

شمارش معكوس برای قطع زنجیره انتقال

همانطور كه پیش از این نیز وعده داده شد بود، نخستین مرحله از تزریق عمومی واكسن كرونا در دهه مبارك فجر و یك‌روز قبل از چهل‌ودومین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران در كشور انجام شد. واكسن روسی اسپوتنیك‌وی به عنوان یكی از موثرترین واكسن‌های تولیدشده در جهان كه به گفته نشریه تخصصی لنست اثرگذاری 6/91 درصدی را به نام خود ثبت كرده، نخستین واكسنی است كه وارد كشور شده تا در مرحله نخست برای واكسیناسیون كادر درمانی كشور استفاده شود. این اتفاق مبارك در چند روز گذشته نیز روی داده و كادر درمانی شاغل در بخش‌های آی‌سی‌یوی كرونا در گوشه و كنار كشور مانند ساری، زاهدان، تهران و شهرهای دیگر از واكسن یادشده دریافت كرده‌اند. همچنین دومین محموله از این واكسن روسی روز گذشته وارد كشور شد تا به مرور برای كادر درمانی كشور و بعد ازاین نیز دیگر اقشاری كه در اولویت وزارت بهداشت و درمان قرار دارند مورد استفاده قرار گیرد. این در حالی است كه در همین روزها واكسن‌های ایرانی نیز مدام در حال پیشرفت بوده و گفته می‌شود كه در بهار 1400 تست عمومی این واكسن‌ها آغاز خواهد شد. به طور كلی چشم‌انداز ترسیم‌شده نیز از این حكایت می‌كند كه تا بهمن سال آینده بخش زیادی از مردم كشور از واكسن كرونا استفاده كرده باشند تا به این شكل چرخه انتقال و سرایت بیماری كووید19 در كشور شكسته شود.

چند توضیح كارشناسی در باب اهمیت واكسیناسیون

واكسن كرونا بزنیم یا نه؟

نخستین افرادی كه واكسن روسی دریافت كردند چه كسانی بودند؟

احتمال تولید انبوه واکسن تولیدی مشترک با روسیه تا قبل از ۱۴۰۰

بیماران كرونایی در كشور از 1/5‌میلیون فراتر رفت

كرونا جان 58‌هموطن را گرفت

شماره‌های پیشین