sobhe-no.ir
111
چهارشنبه، ۰۵ آبان ۱۳۹۵
7

قاب خبر

آمارهای خطرناک از میزان تولید پسماند

خطرات پسماندهای ویژه و صنعتی برای محیط‌زیست

مطابق یک گزارش ارائه شده در حال حاضر سالانه حدود هشت میلیون تن پسماند ویژه و خطرناک در کشور تولید می‌شود. این روند بر اساس تجربه به‌دست آمده از سایر کشورهای جهان -که چیزی حدود همین مقدار یا بیشتر پسماند ویژه و خطرناک داشته‌اند- و با توجه به روند توسعه‌ای و صنعتی شدن کشور می‌تواند با رشدی سریع مواجه شده و به تبع آن آلودگی‌های زیست‌محیطی را به‌بار آورد. از سوی دیگر با توجه به درصد بسیار پایین تفکیک پسماند ویژه در کشور این موضوع نگران‌کننده است.

شماره‌های پیشین