sobhe-no.ir
111
چهارشنبه، ۰۵ آبان ۱۳۹۵
6
گزارش «صبح نو» تایید شد

حکیمی‌پور، شاه‌کلید پرونده یاشار سلطانی

پرسش‌هایی درباره «ایران؛ جامعه در مخاطره»

بررسی آسیب‌های محیط‌زیستی و اجتماعی و فرهنگی و روانی این روزها سکه رایج محافل علوم اجتماعی در ایران شده است. در یکی دو سال گذشته همایش‌ها و نشست‌های چندی درباره آسیب‌های اجتماعی و محیط‌زیستی به ویژه در مراکز مطالعاتی و دانشگاهی برگزار شده است. همچنین در چندماه گذشته ارائه گزارش وزارت کشور درباره آسیب‌های اجتماعی به رهبری و تأکید رهبری برای برنامه‌ریزی کوتاه‌مدت و بلندمدت برای کاهش این آسیب‌ها موجی از تحرکات را در میان برخی از ارگان‌های اجرایی به راه انداخته است.

شماره‌های پیشین