sobhe-no.ir
111
چهارشنبه، ۰۵ آبان ۱۳۹۵
5

خاورمیانه‌ای که منطق نمی‌شناسد

دو روز پیش، دو آتش‌بس مهم در منطقه شکسته شد؛ یکی در حلب و دیگری در صنعا و جنگنده‌ها بازگشتند تا آتش‌های مرگ بار در دل خود را بر سر این دو شهر فرو ریزند؛ در اطراف شهر سومی نیز جنگ‌هایی شدید در جریان است؛ موصل.گویی که قطب‌نمای خود را گم کرده‌ایم؛ دیگر شهروند عرب نقشه پیمان‌های بین‌المللی را از هم باز نمی‌شناسد چرا که خط و ربط‌ها بسیار پیچیده شده‌اند.

قاب خبر

شماره‌های پیشین