sobhe-no.ir
111
چهارشنبه، ۰۵ آبان ۱۳۹۵
13
گزارشی از غلط نویسی چهره‌های مشهور در رسانه‌های مجازی

حظوری بانشاد!

در میان تمام مضراتی که برای فضای مجازی ذکر می‌کنند؛ فایده عیان شدن سواد نوشتاری برخی مردم را نمی‌توان کتمان کرد. در بحث گفت‌وگو و ادبیات شفاهی ظاهراً زیاد مهم نیست که املای کلمه‌ای را بدانید یا نه، همینکه درست تلفظش کنید گلیمتان را از آب بیرون کشیده‌اید؛ اما فضای مجازی دیگر اجازه مخفی کردن سطح سواد نوشتاری‌تان را نمی‌دهد. برخی که مثلاً زرنگ‌ترند جملات بزرگان را کپی می‌کنند و برخی دیگر اشعار شاعران را از یک منبع قابل اعتماد؛ اما امان از وقتی که کسی بخواهد خودش سخنوری کند.

خبر

شماره‌های پیشین