sobhe-no.ir
1
چهارشنبه، ۰۵ آبان ۱۳۹۵
1
دکتر زهره خوارزمی:

تا این اندازه «ابژه کردن زنان» در انتخابات آمریکا بی‌سابقه است

در سال‌های اخیر و با افزایش مشارکت‌های زنان در عرصه اجتماعی و سیاسی، در تمامی انتخابات‌های دنیا، توجه به زنان از شاخصه‌های اصلی شده است. اما این بار در انتخابات آمریکا شاهد گزاره‌های قابل تأملی از توجه به مسأله جنسیت هستیم. از تغییر رویکردهای کاندیداها درباره حقوق همجنس‌بازان و سقط جنین گرفته تا افشاگری‌های جنسی. برای بررسی بیشتر این فضا به سراغ خانم دکتر زهره خوارزمی، دکترای مطالعات آمریکا از دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران رفتیم و با ایشان به گفت‌وگو نشستیم.

از فعالیت برای شهروندسازی جهانی زنان تا نامزدی ریاست جمهوری

برنامه‌هایی برای زنان

مشاوران عاملان طلاق؟!

شماره‌های پیشین