sobhe-no.ir
1098
سه شنبه، ۲۳ دی ۱۳۹۹
4
کارکرد لیبرال دموکراسی، لیبرال‌های وطنی را با بحران هویت مواجه کرده است

زوال غرب‌گرایان ایرانی

تأثیر سیاست خارجی و تحولات بین‌المللی بر سیاست و نوع کنش نیروهای داخلی ایران، انکارناپذیر است. با به چالش‌کشیده‌شدن ایدئولوژی لیبرال‌دموکراسی، حالا نیروهای سیاسی متمایل به غرب در وضعیت مناسبی به لحاظ گفتمانی به سر نمی‌برند. وقتی نیروهای موسوم به چپ سنتی نتایج انتخابات مجلس چهارم را به نیروهای راست سنتی مشخصا جامعه روحانیت مبارز واگذار کردند، بعدها نشریه عصر ما، رسانه منتسب به سازمان مجاهدین انقلاب(چپ مدرن)، در تحلیل متغیرهای مؤثر بر این رویداد سیاسی، فروپاشی گفتمان چپ به قیمومیت اتحاد جماهیر شوروی را مهم‌ترین عامل، ارزیابی کرد. با نگاه به صحنه سیاست بین‌الملل در آن برهه، می‌توان بر انگاره «عصر ما» صحه نهاد به این معنا که پس از زوال برادر بزرگ چپ‌ها در سرزمین لنین، دیگر بر همگان از جمله بر اندیشمندانی نظیر فوکویاما یقین شده بود که عصر زندگی اشتراکی و سیاست‌های معطوف به اجتماع به سر رسیده و آنچه زین پس حکمروایی می‌کند، نولیبرالیسم خواهد بود.

صبح نو

کارکرد لیبرال دموکراسی، لیبرال‌های وطنی را با بحران هویت مواجه کرده است

زوال غرب‌گرایان ایرانی

تأثیر سیاست خارجی و تحولات بین‌المللی بر سیاست و نوع کنش نیروهای داخلی ایران، انکارناپذیر است. با به چالش‌کشیده‌شدن ایدئولوژی لیبرال‌دموکراسی، حالا نیروهای سیاسی متمایل به غرب در وضعیت مناسبی به لحاظ گفتمانی به سر نمی‌برند. وقتی نیروهای موسوم به چپ سنتی نتایج انتخابات مجلس چهارم را به نیروهای راست سنتی مشخصا جامعه روحانیت مبارز واگذار کردند، بعدها نشریه عصر ما، رسانه منتسب به سازمان مجاهدین انقلاب(چپ مدرن)، در تحلیل متغیرهای مؤثر بر این رویداد سیاسی، فروپاشی گفتمان چپ به قیمومیت اتحاد جماهیر شوروی را مهم‌ترین عامل، ارزیابی کرد. با نگاه به صحنه سیاست بین‌الملل در آن برهه، می‌توان بر انگاره «عصر ما» صحه نهاد به این معنا که پس از زوال برادر بزرگ چپ‌ها در سرزمین لنین، دیگر بر همگان از جمله بر اندیشمندانی نظیر فوکویاما یقین شده بود که عصر زندگی اشتراکی و سیاست‌های معطوف به اجتماع به سر رسیده و آنچه زین پس حکمروایی می‌کند، نولیبرالیسم خواهد بود.

البته پایان دوران دولت‌های فربه و همه جا حاضر، از ابتدای دهه هشتاد میلادی و همزمان با روی کارآمدن ریگان در آمریکا و تاچر در انگلستان آغاز شده بود و برخی متفکران در آمریکا از جمله هانتینگتون در نکوهش کارکرد دولت‌های رفاهی، این نوع حکمرانی - که اندکی پس از پایان جنگ جهانی اول و به‌خصوص بعد از بحران بزرگ اقتصادی در سال‌1929 طبق آرای جان مینارد کینز قوت گرفته  بود - را ماحصل قرائت پوپولیستی از دموکراسی دانستند و تصریح داشتند که برای کاهش بار هزینه‌ای، باید قواره دولت را کوچک و به ایدئولوژی دموکراسی لیبرالی رجعت کرد.
همزمان با فروپاشی شوروی و قوت گرفتن ایدئولوژی نولیبرالیسم، در ایران نیز جناحی در قوه‌مجریه به قدرت رسید که دقیقا  بازنمایان کننده بومی ریگانیسم و تاچریسم بودند؛ محافظه‌کاری در حوزه فرهنگ و سیاست(راست سنتی) و نوگرایی و نوسازی در حوزه اقتصاد(راست مدرن). البته در ایران، ادغام سنتگرایی فرهنگی و نوسازی اقتصادی تا سال‌73 بیشتر دوام نیاورد و در این سال و در آستانه انتخابات مجلس پنجم، راست مدرن از راست سنتی 
جدا شد.
 فارغ از این‌ها، اکنون بر کسی پوشیده نیست که هژمونی نولیبرالیسم و مفاهیم متصل به آن از ابتدای دهه هشتاد میلادی، آرام آرام باعث نضج و رشد نیروهای مایل به اقتصاد باز و پیوسته با نهادهای پولی بین‌المللی در ایران شد که بذر آن در دولت اول موسوی زده شد و اوج و کمال آن، دولت سازندگی بود. با پیروزی جبهه موسوم به دوم خرداد در انتخابات‌76، سویه‌های سیاسی لیبرالیسم بر زوایای اقتصادی لیبرالیسم آن مستولی گشت و باعث شد تا تدریجا نیروهای سوسیال دموکرات نیز در کنار لیبرال دموکرات(راست مدرن) برصحنه سیاسی ایران 
ظهور کنند.
اکنون و پس از گذشت بیش از دو دهه از آغاز به کار جریان اصلاحات، پدرجد مفهوم لیبرالیسم یعنی ساختار سیاسی در آمریکا دچار تحولات بی‌شماری طی یک سال گذشته از جمله بحران مدیریت کرونا و مناقشات سیاسی اخیر بر سر انتقال قدرت از ترامپ به بایدن شده است که موجب شده همگان در کارکرد مثبت لیبرالیسم دچار تشکیک شوند. این بحران، بی‌شک روی کارکرد سیاسی نیروهای متصل به آرمانشهر آمریکا، تأثیر منفی خواهد گذاشت. برای بررسی این مساله، به سراغ سیدمحمد حسینی، فعال سیاسی رفته‌ایم. حسینی معتقد است که غرب‌گرایان منصف باید با غرب مرزبندی
 کنند.

حسینی: حمله به کنگره آمریکا ، لگدمال کردن دموکراسی بود
سیدمحمدحسینی، فعال سیاسی در گفت‌وگو با خبرنگار «صبح‌نو»، با اشاره به سلطه گفتمان لیبرال دموکراسی در سال‌های پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، اظهار داشت: سال‌ها بود که عنوان می‌شد لیبرال دموکراسی آخرین دستاورد بشری است و بالاتر از آن، ایده و طراحی وجود ندارد و به‌خصوص پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، مدام گفته می‌شد که مردم دنیا باید در برابر غرب تمکین کنند.

سید محمد حسینی:
به نظر من این گروه از غرب‌گرایان باید راه خود را از بقیه جدا و مرزبندی کنند وگرنه از چشم ملت ایران، به کلی ساقط خواهند شد 

ادامه از صفحه 4
 وی افزود: افراد غرب زده در داخل ایران هم سعی می‌کردند تنها راه بهبود شرایط کشور و کاهش مشکلات را پیوستن به جامعه جهانی عنوان کنند و به‌طور مستمر از لزوم سازش سخن می‌گفتند و سعی هم می‌کردند تا چهره غرب را بزک و ضعف‌های آن را توجیه کنند.
حسینی با اشاره به تأثیر منفی شیوع کرونا و حوادث رخ داده در دوره ترامپ روی ایدئولوژی لیبرال دموکراسی، گفت: اتفاقات دوره ترامپ، همه چیز را علنی کرد، به‌گونه‌ای که راهی برای توجیه وجود نداشت و ضعف مدیریت غربی‌ها کاملا مشخص کرد که نظام سرمایه‌داری نمی‌تواند عادلانه و پاسخگو باشد. وی با اشاره به بحران تبعیض نژادی در آمریکا، اظهار داشت: رفتار نژادپرستانه با سیاهان، همه شعارهای حقوق بشر و صلح و امنیت را زیر سؤال برد. نحوه کنترل ویروس کرونا هم مزید بر علت شد تا ضعف لیبرال دموکراسی بیشتر نمایان شود.
وی با اشاره به جنایت ترور سردار سلیمانی، تصریح کرد: جنایات ترامپ مثل به شهادت رساندن سردار سلیمانی، چهره و ماهیت پلید غربی‌ها را نشان داد. آمریکا با اینکه در ابتدا مدعی ایجاد ائتلاف نظامی علیه داعش بود اما در نهایت کسی که داعش را سرکوب کرده بود را به شهادت رساند. حسینی افزود: با این اوضاع دیگر کسی نمی‌تواند از آمریکا حمایت کند و اگر شخصی مثل خانم فائزه هاشمی هم می‌آید و درباره ترامپ حرفی می‌زند، حتی خود اصلاح‌طلب‌ها محکومش می‌کنند. این نشان می‌دهد که ماهیت غرب به خوبی نشان داده شده است.
وی با اشاره به رفتار آمریکا در برجام گفت: آمریکا نشان داد که به هیچ تعهد و توافقی پایبند نیست و بر این مبنا اصلا  نباید بحث مذاکره و گفت‌وگوی مجدد با آن‌ها مطرح شود.
حسینی اضافه کرد: هر کسی انصاف داشته باشد، این رفتارها را در می‌یابد و حتی اندیشکده ها و پژوهشکده‌های غربی دارند بر افول آمریکا صحه می‌گذارند. وی افزود: حمله به کنگره آمریکا نیز در نوع خود، لگدمال کردن دموکراسی بود. این حمله در واقع از آن دست اقداماتی بود که آمریکایی‌ها دهه‌هاست دارند در کشورهای دیگر پیاده می‌کنند تا نظام‌های حکومتی را به هم بریزند و طرفداران خود را روی کار بیاورند.
وزیر ارشاد دولت دهم در پاسخ به این سؤال که زوال مفهوم لیبرال دموکراسی چه تاثیری روی کنش سیاسی غرب‌گرایان در داخل ایران دارد، گفت: البته مرغ برخی از این غرب‌گرایان مثل زیباکلام‌ها و تاجزاده‌ها یک پا دارد و مثل کسانی که خودشان را به خواب زده باشند، اگر هر اتفاقی هم بیفتد قصد بیدارشدن ندارند و مدام می‌خواهند به نفع نظام سرمایه‌داری تحلیل کنند. وی افزود: آن دسته از غرب‌گرایانی که اهل انصاف هستند، دیگر نباید در صدد نسخه پیچی‌های قبلی باشند؛ مثلا  یک زمان می‌گفتند که همانطور که رهبر کره‌شمالی رفته و با ترامپ مذاکره کرده، ایران هم باید این موضع را انتخاب کند اما ما دیدیدم که مذاکره با آمریکا هیچ عائدی جز یک عکس یادگاری برای کره‌شمالی نداشت. وی افزود: به نظر من این گروه از غرب‌گرایان باید راه خود را از بقیه جدا و مرزبندی کنند وگرنه از چشم ملت ایران، به کلی ساقط خواهند شد.

captcha
شماره‌های پیشین