sobhe-no.ir
1098
سه شنبه، ۲۳ دی ۱۳۹۹
13
گزارش

برگزاری اختتامیه اولین جایزه داخلی فلسطین

این‌بار مردم روایت می‌کنند

فراخوانی برای داستان شهید باقری

ترویج الگوهای جهاد و شهادت اهمیت بسیار زیادی دارد و در این مسیر راهی که به گسترش این تفکر کمک می‌کند، استفاده از روش‌های نو است و نگارش داستان با این موضوعات می‌تواند از لحاظ جذابیت برای نسل جوان بیشترموثر باشد.

شماره‌های پیشین