sobhe-no.ir
1097
دوشنبه، ۲۲ دی ۱۳۹۹
4
بخش زیادی از جامعه آمریکا به دنبال «نرمال‌شدن» حکومت این کشور هستند

سیاست خیابانی

سعید آجورلو / تسخیر کنگره ایالات‌ متحده شبیه یک خواب شیرین برای مخالفان نظام سرمایه‌داری و البته مثل کابوسی ترسناک برای شیفتگان لیبرالیسم در سراسر جهان بود. نیمه‌شب چهارشنبه، آنچه در واشنگتن روی داد، نه خوابی شیرین و کابوسی ترسناک که واقعیت عریان ایالات متحده بود؛ تصدیقی بر این گزاره که منحنی قدرت آمریکا از جنگ جهانی دوم تاکنون هیچ‌گاه به اندازه امروز نزولی و رو به افول نبوده است. از بالاترین نقطه این منحنی پس از پایان جنگ سرد تا وضعیت امروز ایالات متحده حدود سه دهه زمان لازم بود که «رویای آمریکایی» تبدیل به «کابوس آمریکایی» شود.

صبح نو

بخش زیادی از جامعه آمریکا به دنبال «نرمال‌شدن» حکومت این کشور هستند

سیاست خیابانی

سعید آجورلو / تسخیر کنگره ایالات‌ متحده شبیه یک خواب شیرین برای مخالفان نظام سرمایه‌داری و البته مثل کابوسی ترسناک برای شیفتگان لیبرالیسم در سراسر جهان بود. نیمه‌شب چهارشنبه، آنچه در واشنگتن روی داد، نه خوابی شیرین و کابوسی ترسناک که واقعیت عریان ایالات متحده بود؛ تصدیقی بر این گزاره که منحنی قدرت آمریکا از جنگ جهانی دوم تاکنون هیچ‌گاه به اندازه امروز نزولی و رو به افول نبوده است. از بالاترین نقطه این منحنی پس از پایان جنگ سرد تا وضعیت امروز ایالات متحده حدود سه دهه زمان لازم بود که «رویای آمریکایی» تبدیل به «کابوس آمریکایی» شود.

آنچه امروز به چشم می‌بینیم، حمله مردم به نهاد سیاست و استعاره‌ای از «سیاست خیابانی» است. سیاست در آمریکا از حالت نرمال خارج شده است. نقطه آغاز غیرنرمال‌شدن را باید در ظهور ترامپ جست‌وجو کرد. گرچه پیش از این «سیاست غیررسمی» در قالب «تی‌پارتی» و «جنبش برنی» در «سیاست رسمی» حل شده و حتی جنبش «99 درصدی» هم توسط دموکرات‌ها و اوباما تسخیر شد، اما این‌بار از دل جمهوری‌خواهی، رییس‌جمهوری نامتعارف ظهور کرد که نه حرفه‌اش سیاست بود و نه تعهدی به سیاست داشت. او به‌جای «سی‌ان‌ان» و «ان‌بی‌سی» و «بی‌بی‌سی» به توییتر و به‌جای بازی در زمین روشنفکران و نخبگان به قلب توده‌ها پناه برد. این امر غیرمتعارف که خود شکاف‌هایی از جنس سیاه‌پوست/ سفیدپوست را در جنبش سیاهان به نفع دموکرات‌ها فعال کرد، اکنون در یکی از نقاط اوج خود قرار دارد و این‌بار جدی‌تر از همیشه «سیاست» در آمریکا را «خیابانی» کرده است. درباره ابعاد 
سیاست خیابانی بحث می‌کنیم.
 
نرمالیزاسیون آمریکا
اگر روزگاری نظریه «امپریالیسم» برای تبیین چگونگی خارج‌شدن نظام سرمایه‌داری از بحران جایگزین ادبیات «استعمار» شده و به صدای جهان سوم علیه سرمایه‌داری بدل شد و بعد خود را در قالب «جهانی‌سازی اقتصاد» ذیل جامعه شبکه‌ای بیان کرد، اکنون به باور بسیاری از مردم، چه حامی ترامپ و چه حامی بایدن، کارکرد وارونه یافته و هزینه‌های آن برای ایالات‌متحده بیشتر از فوایدش شده است. اقبال به انزواگرایی و مادی‌گرایی ترامپ در نظام بین‌الملل را باید بازتابی از همین خواست ارزیابی کرد؛ همان‌گونه که سیاست خروج نظامیان آمریکایی از منطقه و چندجانبه‌گرایی بایدن را هم نمی‌توان مستقل از چنین فشار اجتماعی تحلیل کرد. به نظر می‌رسد که خواست «نرمال‌شدن» جامعه آمریکا از جانب بسیاری از مردم که حاوی توجه به‌درون جامعه به جای بین‌الملل‌گرایی است، بر سیاست و جامعه آمریکا سایه انداخته. خواست نرمال‌شدن جامعه از استیت، نه‌فقط مختص حامیان راست‌گرای ترامپ که از زاویه چپ‌گرایی حامی بایدن و اوباما و سندرز هم قابل بیان و تحلیل است. به نظر می‌رسد تحمل و طاقت و بضاعت جامعه آمریکا کمتر از بلندپروازی و جاه‌طلبی استیت آمریکا باشد.
 
جوکر فیلم نیست، واقعیت است
ظهور و بروز «راست افراطی» در آمریکا را نمی‌توان مثل سیاستمداران به پوپولیسم ترامپ تقلیل داد، کما اینکه این‌بار دانشگاهیان و سینماگران جلوتر از سیاستمداران این خطر را جدی ‌گرفتند. کتاب «هویت» فوکویاما که در تبیین دلایل پیروزی ترامپ به نقش «به‌رسمیت‌شناخته‌نشدن» بخش‌هایی از جامعه تمرکز کرد و نیز فیلم «جوکر» را می‌توان هشدارهایی درباره خطر ظهور «راست افراطی» ارزیابی کرد. به‌هم‌خوردن نظم جامعه مدرن و بازگشت به «جامعه توده‌ای» و «آنومیک» نوعی اعتراض علیه نقش جهانی ایالات‌متحده و حاصل اختلال در نظام سیاسی این کشور است. بیدار‌شدن غول راست افراطی در آمریکا روی دیگر چپ افراطی است که در سیاست رسمی مستقر شده. بیرون‌زدن این جریان از سیاست رسمی و خیابانی‌شدن آن، گرچه ممکن است با سانسور ترامپ به‌عنوان رهبر این جنبش در کوتاه‌مدت عوایدی داشته باشد اما این خواست را سرکوب نمی‌کند بلکه فقط صدای آن را قطع می‌کند. جریان راست افراطی بخشی از واقعیت جدید جامعه آمریکاست که قبل از این، روشنفکران درباره آن سخن گفته بودند. به نظر نمی‌رسد که تلاش سیاستمداران برای بازگرداندن ایالات متحده به قبل از دوران ترامپ، توجیه جامعه‌شناختی داشته باشد.
 
جامعه‌شناسی علیه سیاست
به نظر می‌رسد شکاف‌های جامعه آمریکا از ساختار سیاسی این کشور قوی‌تر
 است.

ادامه از صفحه 4
 یا به عبارت دیگر، سرعت تشدید و فعالیت آنها بیشتر از توان و چابکی ساختار سیاسی استیت آمریکاست، به‌نحوی که در این کشور نوعی شکاف دولت-‌ملت سر باز کرده است. انتخابات 2020 نه نقطه آغاز که نقطه عطف این شکاف‌ها بود. ترامپ سیاست را از موضوع اقتصادی و اجتماعی و سیاسی به موضوعی هویتی و فیصله‌بخش تبدیل کرد؛ چنین نگرشی حس غبن و زیان به بازندگان القا می‌کند که چنین حسی تبدیل به خشم و خشونت شده و در ادامه راه به افسردگی و جوکریسم می‌انجامد و علاوه بر حس «ازخودبیگانگی» و الینه‌شدن مقابل دولت، به شکاف میان ملت هم منجر می‌شود. جدا‌شدن دولت از ملت، نقطه آغاز منازعه بین ملت است که گرچه ممکن است همیشه ابعاد فیزیکی نداشته باشد اما تولید خشم و کینه متقابل می‌کند. جامعه آمریکا تبدیل به جامعه برنده-‌بازنده شده که بازندگانش همه‌چیز را از‌دست‌رفته می‌بینند؛ حال آنکه برندگانش گرچه در «نه‌گفتن» به ترامپ، موفق شده‌اند اما معلوم نیست که چه میزان با بایدن ادامه دهند. آمریکا در میانه چپ افراطی و راست افراطی که هر دو ضد‌لیبرالیسم هستند، گرفتار شده است.
گرچه فعلا لیبرال‌ها حکومت را پس گرفته‌اند اما خطر راست رادیکال بیشتر از چپ رادیکال خودنمایی می‌کند. گویی فاشیسم و مارکسیسم از دو سو لیبرالیسم را محاصره کرده باشند. اکنون وقت آن است که یک‌بار دیگر به جامعه‌شناسی بازگردیم و دوباره نظام سرمایه‌داری را با توجه به بحران پایتخت سرمایه‌داری تحلیل کنیم. این حجم از تضاد و غیریت‌‌‌سازی، بی‌تردید هر لحظه خطر بازگشت به آمریکای سنتی را پیش چشم حاکمان می‌آورد و هشداری جدی برای واحد دولت‌-‌ملت آمریکایی است. از دل جمهوری‌خواهی رادیکال ترامپ، نوعی نژادپرستی «پیشالینکلنی» ظهور کرده و کابوس جنگ‌های داخلی را پیش چشم مردم قرار داده است.
 
جنبشی‌شدن جامعه آمریکا
جامعه آمریکا در 20 سال گذشته چند جنبش مهم را پشت سر گذاشته که هر چه جلوتر رفتیم، هم خشن‌تر شده و هم فاصله زمانی آن کوتاه‌تر شده است. جنبشی‌شدن جامعه آمریکا حاصل عدم‌توازن میان خواست‌ها و توقعات و پاسخ‌های سیستم یا به عبارت دیگر، بزرگ‌تر‌شدن نارضایتی‌ها از توان اداره استیت است. این روند در بلندمدت منجر به انقلابی‌شدن جامعه آمریکا خواهد شد چراکه از میان شواهد اکنون نزد هواداران ترامپ، نارضایتی شدید، کینه و خصومت، سازماندهی و قدرت بسیج‌سازی و رهبر جنبش -ترامپ- وجود دارد. یکی از اصلی‌ترین محرک‌های ایجاد جامعه جنبشی، علنی‌شدن اختلاف در هیات حاکمه آمریکا در چند سال گذشته بوده است. گرچه اکنون بخش اصلی جریان جمهوری‌خواه به نمایندگی مایک پنس با دولت پنهان آمریکا همراهی کرده اما برای چندوقتی پرده برای مردم عادی بالا زده شد و آنچه نباید می‌دیدند را دیدند. جنبشی‌شدن و شبه‌انقلابی‌شدن جامعه آمریکا، ترجمه‌ای دیگر از سیاست خیابانی است که از ظرف سیاست رسمی سرریز کرده.
غلبه پولیارشی و رقابت نخبگان که با زیرساخت اقتصادی و رویه رسانه‌ای، حاکمیت مردم را به قول «روسو» زیر سوال برده، موجب فاصله جدی میان نهاد رسمی سیاست و مردم به مفهوم عام کلمه شده است. نمونه واضح چنین گزاره‌ای را می‌توان در تعلیق توییتر ترامپ دید که حکایت از استفاده از قوه قهریه در شرایط بالارفتن نارضایتی و کاهش مشروعیت است. گویا سبد دموکراسی برای خواست‌های مردم کوچک شده و به همین واسطه جامعه میل به شورش و به خیابان آمدن پیدا کرده و نیروهای سیاسی خود را در سطح قدرت حذف‌شده می‌بینند. این بحران در سطح سیاست‌ورزی را البته باید نوعی انحراف از دموکراسی دانست که هم وحدت جامعه را خدشه‌دار می‌کند و هم عوام‌فریبی را توجیه.
 
شورویزه‌شدن آمریکا؟
سال‌های فراوانی روشنفکران آمریکایی مشغول شبیه‌سازی و اجرایی‌کردن مدل فروپاشی شوروی روی استیت ایران بوده‌اند و سعی ‌می‌کردند که این مدل را بومی کنند؛ اما جالب است که اکنون خود در تله شوروی‌شدن افتاده‌اند و جنگ قدرت در بالا مردم را به خیابان کشانده و ابهت ابرقدرت در سطح جهان با چالش مواجه شده است. شباهت ترامپ به گورباچف شاید از لحاظ زمانی چندان منطقی نداشته باشد اما تردیدی نیست که اصلاحات وارونه ترامپ در نهاد دولت از جانب هیات حاکمه فعلا امکان تولید «یلتسین» را گرفته است و بایدن در نقش پوتین باید ابهت آمریکا را احیا کند و جامعه ازهم‌گسیخته را ترمیم. آیا او می‌تواند سیاست را از خیابان به کاخ‌سفید و کنگره بازگرداند یا اینکه فشار جامعه برای نرمال‌شدن دولت آمریکا سرانجام او را تبدیل به مجری خواست‌های بین‌المللی ترامپ می‌کند؟ به قول ابن‌خلدون، شاید بتوان شروع دوره زوال و آغاز عصر چندقطبی پس از زوال آمریکا را انتظار کشید.

ترامپ سیاست را از موضوع اقتصادی و اجتماعی و سیاسی به موضوعی هویتی و فیصله‌بخش تبدیل کرد؛ چنین نگرشی حس غبن و زیان به بازندگان القا می‌کند که چنین حسی تبدیل به خشم و خشونت شده و در ادامه راه به افسردگی و جوکریسم می‌انجامد  

captcha
شماره‌های پیشین