sobhe-no.ir
1097
دوشنبه، ۲۲ دی ۱۳۹۹
3
محسن هاشمی در نامه ای سرگشاده از مواضع نا صواب خواهرش فائزه، انتقاد کرد

عذ رخواهی کن

با وجودی که نیروهای وطن دوست در داخل و خارج کشورمان، به واسطه پایان سیاست فشار حداکثری ترامپ بر دولت و ملت ایران خوشحال‌اند و اعتقاد دارند که شکست «مرد قمار باز» به نوعی ثمره مقاومت جانانه ایران در برابر زیاده‌خواهی‌های جبهه خصم بود، «فائزه هاشمی» فعال اصلاح‌طلب اخیرا اظهاراتی را به زبان آورده که شاید انتظار شنیدنش را از نیروهای اپوزیسیون برانداز مثل مسیح‌علینژاد داشتیم. صبیه مرحوم هاشمی صراحتا اعلام کرد که دوست داشت ترامپ بر بایدن پیروز شود چون او بر ایران فشار می‌آورد! این سخنان ضد منافع ملی که شاید بشود آن را در ادامه گفته‌های همیشه تند فائزه برشمرد و در نظر گرفت، موجب رنجش خاطر برادرش و موضع‌گیری سخت او شد.

گزارش

بازتاب شهر موشکی جدید ایران در افکار عمومی وحشت‌زده صهیونیست‌ها

شماره‌های پیشین