sobhe-no.ir
1070
شنبه، ۱۵ آذر ۱۳۹۹
13
یادداشت

تکلیف فعالیت کتاب‌فروشی‌ها

تصویری متفاوت از زندگی مشترک در تلویزیون

خانواده‌محوری در برنامه‌ها

شاید اگر از بسیاری از صاحب‌نظران عرصه رسانه و دلسوزان کشور بپرسید مهم‌‌ترین محور برای برنامه‌سازی در صداوسیما چیست و بیش از هر چیزی لازمه برنامه‌ها و موضوعات آن چیست، به‌اتفاق موضوع خانواده و حفظ بنیان آن را ذکر کنند. اینکه در سریال‌ها افراد موفق دارای خانواده‌‌ای اصیل و موفق و البته صمیمی باشند یا اینکه در مسابقات مختلف، خانواده‌ها در کنار همدیگر زندگی کنند، شاید یکی از ابتدایی‌‌ترین راهکارها باشد. اینکه تلویزیون به عنوان یکی از موثرترین رسانه‌ها بتواند بازی‌ها و سرگرمی‌‌‌های مناسبی را برای خانواده‌ها و ساعت‌‌‌های دورهمی آنها تهیه کرده و پیشنهاد دهد هم از جمله همین اقدامات موثر است.

شماره‌های پیشین