sobhe-no.ir
107
جمعه، ۳۰ مهر ۱۳۹۵
9
چطور یکی از مهم‌ترین مراکز مسلمانان اروپا از دست رفت؟

سقوط «حلبِ اروپا» بدون شلیک یک فشنگ

صرب بوسنیایی ملادن گروجیچیچ به عنوان شهردار سربرنیستا انتخاب شد. این تیتر این چند روز در بسیاری از رسانه‌های جهان از جمله الجزیره، گاردین، نیوزویک و... دیده شد اما در ایران بازتابی نداشت چون به نظر مهم نمی‌آمد. اگر کمی با دقت بیشتری به خبر نگاه می‌شد شاید به راحتی از کنار آن رد نمی‌شدیم.

معضل کمبود مرد در کشورهای جهان

شماره‌های پیشین